Instytut

Morawiecki: Potrzebujemy polskiego kapitału zdolnego do ekspansji i neoindustralizacji

Musimy mieć więcej polskiego kapitału i polskiej własności w polskiej gospodarce i jest to jedno z naczelnych zadań tego rządu – powiedział Morawiecki dziennikarzom w kuluarach konferencji „Wolność gospodarcza 2016”, zorganizowanej przez Warsaw Enterprise Institute (WEI) i ZPP.

Ponadto dodał iż, „Polska stoi przed historycznym dylematem wyboru formy współpracy między państwem a biznesem”.

– W XXI w. uważam, że o konkurencyjności gospodarczej będą decydować zasady współpracy między MSP a państwem – powiedział minister na konferencji w panelu „Sektor MSP w Polsce z punktu widzenia Rządu RP”.

Wicepremier przedstawił zarys planów polskiego rządu oraz Ministerstwa Rozwoju odnośnie sektora małej i średniej przedsiębiorczości (MSP) w polskiej gospodarce.

Jednym z filarów gospodarki jest polityka wspierania innowacyjności, nie tylko adaptacja nowych technologii. Drugim filarem ułatwiającym funkcjonowanie MSP, o którym wspomniał Morawiecki, ma być poprawa warunków swobody działalności gospodarczej i legislacji w tej kwestii. Trzecim filarem działań resortu rozwoju – jest neoindustralizacja, tj. rozwój nowych dolin przemysłowych, m.in. gospodarki morskiej i przemysłu stoczniowego z większym udziałem kapitału polskiego. Ministerstwo zamierza rozwijać branże przemysłu nie tylko poprzez inwestycje finansowe ale nowe  uproszczone regulacje, umowy offsetowe. Czwarty filar to wprzęgnięcie polskiej nauki w polskie branże przemysłowe.

Minister wspomniał też o stworzeniu preferencji dla MSP w procesie zamówień publicznych, gdzie naczelną zasadą ma być odejście od kryterium cenowego, na rzecz innowacyjnego. Dodał, iż wolność gospodarczą w Polsce powinny poprawić działania zmierzające ku rozwojowi e-administracji, co zniesie wysoki poziom biurokracji w życiu gospodarczym w Polsce.

źródło: www.wprost.pl za ISBnews