Instytut

10 lat IBS.edu.pl

Właśnie minęło 10 lat od kiedy w Internecie działa serwis IBS.edu.pl, utworzony przez firmę ULAN na potrzeby jej oddziału Instytut Bankowości Spółdzielczej, który powstał 12 grudnia 2015 r., a  16 stycznia 2016 r. zmienił nazwę  na Instytut Europejskiego Biznesu.

Pierwszy informacje o tym podał PR News:

Powołano Instytut Bankowości Spółdzielczej

2005-12-15, 09:57

2 grudnia 2005 r. został powołany Instytut Bankowości Spółdzielczej. Celem jego działania jest promowanie banków spółdzielczy i banków zrzeszających i ich usług oraz pomoc w dziedzinie szkoleń dla ich pracowników.

IBS (www.ibs.edu.pl) w szczególności będzie promował Program Rabatowy Banków Spółdzielczych Rabat BS, prowadzony od kilku miesięcy przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Do tej promocji posłużą kwartalniki „Europejski Bank Spółdzielczy”,  „Gepardy Biznesu” oraz strona internetowa www.rabatbs.pl.
W nawiązaniu kontaktów banków spółdzielczych z najbardziej dynamicznymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami ma pomóc Konkurs Gepardy Biznesu, w którym kryterium będzie dynamika wzrostu wartości rynkowej. Jego zwieńczeniem ma być Bal Gepardów Biznesu w maju 2006 r. w Warszawie. Źródło: PR News
Jako drugi informację podał  BS.net.pl

Instytut Bankowości Spółdzielczej

12 grudnia 2005 r. został powołany Instytut Bankowości Spółdzielczej. Celem jego działania jest promowanie banków spółdzielczych i banków zrzeszających i ich usług oraz pomoc w dziedzinie szkoleń dla ich pracowników.
Informację tę zamieściło internetowe wydanie Piar.pl – Newsletter Piar.pl 64 w dniu 15 grudnia.

Instytut Bankowości Spółdzielczej został powołany 12 grudnia 2005 r. uchwałą zarządu ULAN Sp. z o.o. , jako jej oddział działający w Markach koło Warszawy.

1 lutego 2006 r. na stronie www.ibs.edu.pl ukazała się informacja o „Europejskim Banku Spółdzielczym”.

Informacja o Europejskim Banku Spółdzielczym Drukuj
01.02.2006

Wydawcą „Europejskiego Banku Spółdzielczego” jest Instytut Bankowości Spółdzielczej, który jest oddziałem ULAN Sp. z o.o.

Obecnie w Polsce działa 590 banków spółdzielczych, które mają ponad 3500 placówek  i 8-9 mln klientów oraz 75 SKOK-ów, które mają 1500 placówek i 1,3 mln klientów, którzy są ich członkami.

Grupę docelową szacujemy na 2000-2500 osób, gdyż w małych bankach spółdzielczych i SKOK-ach nie ma  wyodrębnionych działów IT, windykacji, telekomunikacji, marketingu i  prawnych.

Pismo ma trafiać również do prezesów, szefów działów IT, windykacji, marketingu i  prawnych  banków komercyjnych, TFI, firm ubezpieczeniowych oraz dużych firm leasingowych i faktoringowych. Grupa ta liczy około 500 osób.

Dystrybucja: pismo będzie rozsyłane pocztą na imię i nazwisko odbiorcy z grupy docelowej.

Tematyka pisma:

 • Strategie rozwoju banków spółdzielczych i SKOK-ów
 • Osiągnięcia banków spółdzielczych i SKOK-ów
 • Ludzie banków spółdzielczych i SKOK-ów
 • Możliwości współpracy banków spółdzielczych i SKOK-ów
 • Technologie informatyczne dla banków spółdzielczych i SKOK-ów
 • Urządzenia dla banków spółdzielczych i SKOK-ów
 • Usługi dla banków spółdzielczych i SKOK-ów
 • Współpraca banków spółdzielczych i SKOK-ów z towarzystwami ubezpieczeniowymi
 • Współpraca banków spółdzielczych i SKOK-ów z TFI
 • Współpraca banków spółdzielczych i SKOK-ów z firmami leasingowymi
 • Współpraca banków spółdzielczych i SKOK-ów z firmami telekomunikacyjnymi
 • Współpraca banków spółdzielczych i SKOK-ów z  firmami marketingowymi

Redaktor naczelny: Jerzy Krajewski, w latach poprzednich redaktor naczelny miesięczników: „Głos Banków Spółdzielczych”, „Twój Pieniądz”, „Finansista”,

Pierwszy numer „EBS” ukaże się w końcu lutego 2006 r. w nakładzie 1500 egz. i trafi do prezesów wymienionych banków, SKOK-ów i firm oraz szefów działów IT i windykacji, bo ma promować II Kongres Zarządzania Należnościami, który odbędzie się 31 marca 2006 r.

W „Europejskim Banku Spółdzielczym” będą też informacje o innych projektach Instytutu Bankowości Spółdzielczej, więc nakład pierwszych numerów będzie raczej większy niż 1500 egz.  Docelowy nakład, 2500 – 3000 egz., zamierzamy osiągnąć za rok.

Realizowane bądź przygotowywane  przez Instytutu Bankowości Spółdzielczej projekty:

 1. Konkurs Gepardy Biznesu – więcej informacji na stronie http://www.gepardybiznesu.pl/ – finał pierwszej edycji 9 czerwca 2006 r.
 2. II Kongres Zarządzania Należnościami – 31 marca 2006 r.
 3. I Kongres Bankowości Spółdzielczej – dla banków spółdzielczych i SKOK-ów – listopad 2006
 4. Szkolenie marketingowe dla banków spółdzielczy i SKOK-ów – październik 2006.
 5. Strony internetowe dla banków spółdzielczych i SKOK-ów.
 6. Bazy danych o firmach dla banków spółdzielczych i SKOK-ów.
 7. Pośrednictwo w zamieszczaniu ogłoszeń i reklam w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Fakcie”, „Super Ekspresie” i kilku innych tytułach – więcej informacji na stronie http://www.ulan.com.pl./

Zlecania na reklamy do pierwszego numeru „Europejskiego Banku Spółdzielczego” przyjmujemy do 17 lutego 2006 r., a na reklamy do 21 lutego 2006 r. (cennik i formularz zamówienia)

Pozdrawiam

Jerzy Krajewski Dyrektor Instytutu Bankowości Spółdzielczej

 

Nasz komentarz:

Cóż mogę napisać? Jak ten czas leci.

IBS.edu.pl działa. Projekt Gepardy Biznesu też.  W 2016 r. wychodzimy z nim za granicę. Trzeba bowiem zachęcać polskie firmy do zagranicznej ekspansji.

 

Jerzy Krajewski Dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu