Mocna Firma

Mocne Firmy 2015 Produkcji Leków

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego Biznesutytuł Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2015 uzyskały 42 firmy produkcji leków, bo ich wartość rynkowa od marca 2014 do marca 2015 wzrosła o minimum 10 proc., a średnia stosunku zysku netto do przychodów netto w latach 2013-2014 wyniosła w nich minimum 5 proc.  Na podium znalazły się: Laboratorium Farmaceutyczne Avena Sokulska – Dura i Palmowski sp.j., ESPEFA Chemiczno – Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy i  Celon Pharma S.A.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania od 2014 r. na podstawie sprawozdań finansowych firm, przekazanych do Krajowego Rejestru Sądowego.  Przez  trzy lata przeanalizował wyniki finansowe  70 tysięcy przedsiębiorstw.

Na jego zlecenie we wrześniu 2016 r. Wywiadownia Handlowa InfoCredit wybrała  ze swojej bazy danych, stworzonej na podstawie informacji z KRS, te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, minimum 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Firmy, których wartość rynkowa w okresie od marca 2014 do marca 2015 r. wzrosła o minimum 10 proc., Instytut Europejskiego Biznesu uznaje za Gepardy Biznesu 2015 (sposób liczenie wartości rynkowej wyjaśniony jest pod tabelą).

Efektywność firm analizowana jest według średniej stosunku zysku netto do przychodów netto i zrównanych z nimi w latach 2013-2014.

Firmy, w których wartość średniej stosunku zysku netto do przychodów netto i zrównanych z nimi  w latach 2013-2014 wynosi minimum 5 proc., Instytut Europejskiego Biznesu uznaje za Efektywne Firmy 2015.

Firmy, które jednocześnie uzyskały tytuł tytuł Gepard Biznesu 2015 i Efektywna Firma  2015, a ich wartość rynkowa w marcu 2015 r. była  niższa niż 1 mld zł, Instytut Europejskiego Biznesu uznaje za Mocne Firmy Godna Zaufania – Strong Company 2015  (firmy o wartości wyższej niż 1 mld zł uznawane są przez IEB za Potęgi Biznesu 2015).

Image

Statuetka Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Stron Company 2015. Jej głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworzące mocne ogniwo gospodarki. Ręce wykonane są z mocnego metalu.

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw,  których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2015 uzyskały 42 firmy produkcji leków, bo ich wartość rynkowa od marca 2014 do marca 2015 wzrosła o minimum 10 proc., a średnia stosunku zysku netto do przychodów netto w latach 2013-2014 wyniosła w nich minimum 5 proc.

Wyróżnione firmy mają prawo posługiwać się tytułem Mocna Firma Godna Zaufania 2015  lub Strong Company 2015 bezterminowo i za darmo na wszystkich nośnikach informacji.

Tytuł  Strong Company 2015 może być wykorzystywany przez wyróżnione firmy, którym zależy na kontaktach z zagranicznymi podmiotami.

Płatne są logo Mocna Firma Godna Zaufania 2015 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc  nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Mocna Firma Godna Zaufania, gdyż jej zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Mocne Firmy Godne Zaufania – Strong Company 2015 Produkcji Leków
Lp. Nazwa firmy Siedziba Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2015 w proc. Średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2013 i 2014 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r.  w mln  zł
1 Laboratorium Farmaceutyczne Avena Sokulska – Dura i Palmowski sp.j. Osielsko 446,1 8,1 13,4
2 ESPEFA Chemiczno – Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Kraków 237,6 13,2 98,6
3 Celon Pharma S.A. Kiełpin 219,4 38,6 622,2
4 Mip Pharma Polska Sp. z o.o. Gdańsk 187,3 7,7 48,0
5 Hipra Polska Sp. z o.o. Warszawa 168,9 5,2 22,1
6 Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A. Mielec 168,0 17,1 143,2
7 Medicofarma S.A. Warszawa 151,9 14,3 78,4
8 Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o. Kraków 116,7 10,2 67,0
9 Synoptis Pharma Sp. z o.o. Warszawa 111,3 18,4 129,5
10 Copernicus Diagnostics Sp. z o.o. Warszawa 104,9 7,8 8,9
11 Krotex Pharm Sp. z o.o. sp.k. Warszawa 104,4 14,6 22,8
12 TORF CORPORATION – FABRYKA LEKÓW Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie 84,1 12,0 127,6
13 Zakład Konfekcjonowania Ziół FLOS Elżbieta i Jan Głąb S.J. Mokrsko 76,7 20,2 35,8
14 Scan-Anida Sp. z o.o. Kraków 76,1 12,5 27,2
15 Wrocławskie Zakłady Zielarskie HERBAPOL S.A. Wrocław 76,0 6,1 219,1
16 BioTee Polska Sp. z o.o. Chojnice 75,4 12,0 122,2
17 Farmina Sp. z o.o. Kraków 69,9 16,8 68,3
18 IPOCHEM Sp. z o.o. Przeds. Innowacyjno Wdrożeniowe Warszawa 69,9 13,0 35,9
19 Euroleki GK Sp. z o.o. sp.k. Łódź 62,0 7,0 62,3
20 ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. Warszawa 59,0 6,8 465,0
21 Flavourtec Sp. z o.o. Gdańsk 57,3 37,2 36,8
22 Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno – Przetwórcze GAL L.P.M.Ł. Marek S.J. Poznań 56,5 6,0 18,9
23 Emo – Farm Sp. z o.o. Ksawerów 54,1 34,0 187,9
24 Wytwórnia Euceryny Laboratorium Farmaceutyczne Coel S.J. Kraków 50,4 8,7 3,3
25 Exeltis Poland Sp. z o.o. Warszawa 49,3 10,1 67,7
26 Beneton Sp. z o.o. Budzistowo 40,6 29,4 2,9
27 Parapack Sp. z o.o. Włodarka 39,6 6,1 5,5
28 Przeds. Farmaceutyczno-Chemiczne SYNTEZA Sp. z o.o. Poznań 39,1 7,0 43,6
29 POLFA S.A. Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Pabianice 37,8 16,5 861,9
30 HERBAPOL Warszawa Sp. z o.o. Pruszków 34,2 13,4 64,6
31 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Biomex Sp. z o.o. Kraków 30,2 36,0 9,2
32 FRESENIUS KABI POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 29,6 7,9 420,2
33 PPH EWA S.A. Krotoszyn 25,6 7,8 56,5
34 Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Starogard Gdański 19,0 20,8 2,0
35 Herbapol S.A. Kraków 18,5 8,3 31,1
36 Zakłady Farmaceutyczne UNIA Spółdzielnia Pracy Warszawa 18,4 6,0 69,7
37 BIOWET PUŁAWY Sp. z o.o. Puławy 18,1 7,5 52,4
38 Batipharm Sp. z o.o. Wrocław 17,2 26,1 46,9
39 POLFARMEX S.A. Kutno 15,2 6,9 256,7
40 Zhermapol Sp. z o.o. Warszawa 13,6 12,1 25,1
41 Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 12,0 11,4 213,2
42 Prolab S.J. Farmaceutyczne Przeds. Produkcyjno – Analityczno – Handlowe Nakło nad Notecią 10,6 23,5 35,0

 

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię biznesową: InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz firm InfoCredit spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2015 r.:  C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.