Gepardy Biznesu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sławnie jest Gepardem Biznesu 2015

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sławnie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 177,7 proc. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sławnie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 177,7 proc.  To oznacza, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sławnie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniona w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

gb statu

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sławnie

Rok

2013

2014

Dynamika w proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł

3 766

3 380

-10,2

Zysk netto w tys. zł

30

191

536,7

Kapitał własny w tys. zł

2 819

3 010

6,8

Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014

533,2

Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014

177,7

Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc.

0,8

Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc.

5,7

Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc.

6,4

Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc.

3,2

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sławnie.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.