Wyróżnieni

Mennica Skarbowa S.A. to Gepard Biznesu i Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2022

Mennica Skarbowa S.A. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022 i XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 279,3 mln zł, co dało mu tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Zajęła 2438. miejsce w prestiżowym rankingu Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2022.

Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2022

Spółka rozwija się dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 228 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2022.

Jest największym w Polsce dealerem złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych, działającym w oparciu o wpis do rejestru działalności kantorowej Narodowego Banku Polskiego w zakresie obrotu złotem dewizowym. Oferuje wyłącznie produkty z renomowanych mennic z całego świata, zrzeszonych w the London Bullion Market Association. Skupia się nie tylko na obrocie – sprzedaży i skupie – oraz przechowywaniu towarów inwestycyjnych, takich jak wspomniane wcześniej złoto, srebro lecz także na doradztwie w zakresie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego w ramach inwestycji alternatywnych.

Zdjęcie ze strony https://www.facebook.com/mennicaskarbowa.sa

Podstawą jej działalności jest bogata wiedza i wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym. Jej zespół składa się ze specjalistów łączących know-how zdobyty w instytucjach rynku kapitałowego, podmiotach zajmujących się inwestycjami alternatywnymi i firmach doradztwa inwestycyjnego.

Misją firmy jest przybliżanie rynku metali szlachetnych wszystkim zainteresowanym. Nieustannie dokłada starań do budowania pozytywnego wizerunku całej branży, zwracając szczególna uwagę na wszelkie nieprawidłowości czy niebezpieczeństwa pojawiające się w otoczeniu biznesowym.

Nieustannie poszerza ofertę produktów i usług, proponując nowoczesne rozwiązania. Stale również rozbudowuje sieć sprzedaży – zarówno tą stacjonarną jak i tą opartą na kanałach zdalnych.

Obecnie oferowane przez nią produkty można kupić w 16 oddziałach na terenie całej Polski, w sklepie internetowym www.mennicaskarbowa.pl oraz w sklepie www.mennicakrajowa.pl działającym na zasadzie outletu. Razem z partnerem, spółką Bezpieczny Skarbiec, udostępnia klientom możliwość przechowywania kosztowności, jak np. złoto, biżuteria, papiery wartościowe czy rodzinne pamiątki, w jednym z najlepiej zabezpieczonych skarbców w Polsce.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://www2.mennicaskarbowa.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany  #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski