Wyróżnieni

WIEJAK Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2022

WIEJAK Sp. z o.o. w Litwinkach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 i XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 38,3 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 7,9 proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2022.

Od wielu lat zajmuje się wytwarzaniem produktów stalowych. Zaczynała działalność od naprawiania samochodów. W 1981 roku rozpoczęła produkcję sprzętu rolniczego, którą prowadziła do 1991 roku, gdy w wyniku przemian ustrojowych zmieniła branżę. W kolejnych latach rodzina zdecydowała się na założenie zakładu masarskiego, co zaowocowało później przejściem do wytwarzania drzwi chłodniczych i przemysłowych kwasoodpornych dla branży medycznej oraz spożywczej, a także bram szybkobieżnych rolowanych.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie, przestrzega norm w stosunku do produkowanych towarów, co doceniają klienci z Polski oraz z innych krajów. Nieustanny rozwój firmy był możliwy dzięki zaangażowaniu i zyskanemu doświadczeniu oraz umiejętnościom przez ponad 30 lat działalności na rynku.

Obecnie firma specjalizuje się w produkcji drzwi chłodniczych, które stosowane są w przemyśle spożywczym, a także w laboratoriach medycznych. Dostarcz drzwi przemysłowe do wielu państw Europy Wschodniej: Rosji, Ukrainy, Litwy czy Białorusi, a także do Niemiec czy Irlandii.

Zdjęcie ze strony https://www.facebook.com/wiejakfood

Oferuje klientom bramy szybkobieżne rolowane, które montowane są w zakładach przemysłowych pomiędzy pomieszczeniami. Zapewniają krótki czas otwierania i mogą być sterowane automatycznie, dzięki czemu można je sprawnie użytkować, a jednocześnie spełniają rolę zabezpieczającą pomieszczeń.

Bramy szybkobieżne rolowane produkowane są w zakładzie o powierzchni 3500 mkw., który ze względu na rozwój firmy nieustannie jest modernizowany i powiększany.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://wiejak.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #efektywnafirma #effectivecompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

 

Autor: Jerzy Krajewski