InstytutPolskie BrylantyPrzyjazne Miasto

Marki to Miasto Przyjazne Firmom 2018

Marki zostały wyróżnione w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018, bo wartość rynkowa firm, które mają w nich siedzibę, w marcu 2017 r. wyniosła 106,8 tys. zł na mieszkańca.

Konkursu Miasto Przyjazne Firmom od 2007 r. prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu. Od 2017 r. jego partnerem jest Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza.

Na potrzeby XII edycji konkursu w 2019 r. IEB przeanalizował dane finansowe 50 593 firm w 5416 miejscowościach. Oszacował wartość rynkową tych firm na 2,5 biliona złotych.

W XII edycji konkursu jego kryterium jest wartość rynkowa firm z siedzibą w danym mieście w marcu 2017 r. na tysiąc mieszkańców tego miasta.

Do szczegółowej analizy IEB wybrał miasta i wsie, w których w jego bazie  jest minimum 10 firm. Znalazł 435 takich miast i 80 wsi. Policzył wartość rynkową firm w tych miastach i wsiach uproszczoną metodą.

W miastach policzył też wartość tych firm na tysiąc mieszkańców, korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie mieszkańców.

IEB wyznaczył kryterium wyróżnienia w XII edycji Konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 na poziomie wartość przedsiębiorstw na mieszkańca wyższa niż 10 tysięcy złotych

Znalazł 398 miast, w których wartość firm na mieszkańca jest większa niż 10 tysięcy złotych. Tym miastom bezpłatnie przyznał tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.

O sukcesie w tym konkursie decydowała duża liczba wiele wartych przedsiębiorstw – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018 (o wartości rynkowej większej niż 10 mln zł), które mają siedzibę w danym mieście, a niekiedy jeden Brylant Polskiej Gospodarki 2018 wyceniany na kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów złotych.

Marki w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 zajęły 54. miejsce.  IEB przeanalizował w nich wyniki finansowe 59 firm. Ich wartość rynkową policzył w uproszczony sposób na 3 492 mln zł.  W mieście w 2018 r. było 32 686 mieszkańców. Na jednego wyszło więc 106,8 tys. zł wartości firm, co dało Markom tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.  Poniżej publikujemy listę  najcenniejszych firm w tym mieście.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Markach
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r.  w mln  zł
1 Inter Europol S.A. 1952
2 SUN CHEMICAL Sp. z o.o. 200
3 Siegwerk Poland Marki Sp. z o.o. 200
4 Gebo Technika Sp. z o.o. 119
5 Tchibo Manufacturing Poland Sp. z o.o. 118
6 Nederman Manufacturing Poland Sp. z o.o. 106
7 Sanico Electronics Polska Sp. z o.o. 90
8 Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 59
9 Minsbud Sp. z o.o. sp.k. 50
10 Agamet Sp. z o.o. S.K. 40
11 Bona – Agra Sp. z o.o. 40
12 Komandor Warszawa S.A. 34
13 Buchalter Skłodowcy Sp.J. 31
14 ZYMETRIC Sp. z o.o. 31
15 Gebo Technika International Sp. z o.o. 28
16 Know How Krzysztof Krasuski Anna Szymańska S.J. 26
17 Autoimex Sp. z o.o. sp.k. 25
18 AIRCON Sp. z o.o. 24
19 Matraszek sp.j. 24
20 Mazovia Development Sp. z o.o. S.K. 23
21 Chwali Bóg Motors Sp. z o.o. sp.k. 23
22 M&P Pavlina Sp. z o.o. S.K. 22
23 Mega-Pack Jerzy Iwaniuk, Małgorzata Iwaniuk S.J. 21
24 Tajwańskie Biuro Techniczne K.Celińska Mysław sp.j. 21
25 Damen Sp. z o.o. 20
26 Auto Rawski Sp. z o.o. 20
27 Marecki Ośrodek Zdrowia Sp. z o.o. 14

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.