InstytutPolskie BrylantyPrzyjazne Miasto

Słupsk to Miasto Przyjazne Firmom 2018

Słupsk został wyróżniony w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018, bo wartość rynkowa firm, które mają w nim siedzibę, w marcu 2017 r. wyniosła 38,6 tys. zł na mieszkańca.

Konkursu Miasto Przyjazne Firmom od 2007 r. prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu. Od 2017 r. jego partnerem jest Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza.

Na potrzeby XII edycji konkursu w 2019 r. IEB przeanalizował dane finansowe 50 593 firm w 5416 miejscowościach. Oszacował wartość rynkową tych firm na 2,5 biliona złotych.

W XII edycji konkursu jego kryterium jest wartość rynkowa firm z siedzibą w danym mieście w marcu 2017 r. na tysiąc mieszkańców tego miasta.

Do szczegółowej analizy IEB wybrał miasta i wsie, w których w jego bazie  jest minimum 10 firm. Znalazł 435 takich miast i 80 wsi. Policzył wartość rynkową firm w tych miastach i wsiach uproszczoną metodą.

W miastach policzył też wartość tych firm na tysiąc mieszkańców, korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie mieszkańców.

IEB wyznaczył kryterium wyróżnienia w XII edycji Konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 na poziomie wartość przedsiębiorstw na mieszkańca wyższa niż 10 tysięcy złotych

Znalazł 398 miast, w których wartość firm na mieszkańca jest większa niż 10 tysięcy złotych. Tym miastom bezpłatnie przyznał tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.

O sukcesie w tym konkursie decydowała duża liczba wiele wartych przedsiębiorstw – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018 (o wartości rynkowej większej niż 10 mln zł), które mają siedzibę w danym mieście, a niekiedy jeden Brylant Polskiej Gospodarki 2018 wyceniany na kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów złotych.

Słupsk w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 zajął 210. miejsce.  IEB przeanalizował w nim wyniki finansowe 157 firm. Ich wartość rynkową policzył w uproszczony sposób na 3 529 mln zł.  W mieście w 2018 r. było 91 465 mieszkańców. Na jednego wyszło więc 38,6 tys. zł wartości firm, co dało Słupskowi tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.  Poniżej publikujemy listę  najcenniejszych firm w tym mieście.

.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Słupsku
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 PAULA FISH Sławomir Gojdź S.J. 274
2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Henryk i Zbigniew Nejman Auto-Hak sp. j. 208
3 OKTAN Brzeski, Grzenkowicz S.J. 184
4 Matbet Sp. z o.o. 180
5 GINO ROSSI S.A. 161
6 ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. 157
7 Wodociągi SŁUPSK Sp. z o.o. 136
8 Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST – BOX S.A. 133
9 KOLEJARZ Spółdzielnia Mieszkaniowa 98
10 Profil Krystyna i Paweł Kosowicz S.J. 89
11 JANTAR Sp. z o.o. 73
12 LAMINOPOL Sp. z o.o. 73
13 Record R. Nowak; M. Sawicki; M. Choszcz Sp. J. 71
14 PLAST TEAM POLAND Sp. z o.o. 68
15 Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa CZYN 66
16 Terma Artur, Dariusz i Helena Szymaniuk sp. j. 65
17 M & S OKNA I DRZWI Sp. z o.o. 63
18 SCANIA Production Słupsk S.A. 59
19 Akademia Pomorska w Słupsku 59
20 Apator Telemetria Sp. z o.o. 59
21 Energa-Operator Eksploatacja Słupsk Sp. z o.o. 54
22 LEANN STAŃCZYK S.A. 54
23 KAMIR Sp. z o.o. 52
24 BONDIOLI & PAVESI Sp. z o.o. 51
25 Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 51
26 Fabryka Turas Sp. z o.o. 50
27 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 43
28 FIMAL PSB Sp. z o.o. 42
29 Baks Alina Borucka Restauracje Mcdonald`S 38
30 M & S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o. 30
31 Engie Ec Serwis Sp. z o.o. 30
32 METZŁOM Ligęza S. J. 29
33 Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 28
34 C-L Sp. z o.o. 23
35 STANPOL Sp. z o.o. 23
36 Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy Serkol Sp. J. 23
37 Tourtrend Sp. z o.o. 23
38 Eco Plan S.A. 22
39 SIMBHP Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki Sp.J. 22
40 Tritec Production Sp. z o.o. 22
41 MKS Sp. z o.o. 20
42 JANTAR 2 Sp. z o.o. 19
43 Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Nad Słupią 18
44 Arkom Sp. z o.o. 17
45 Abatec Sp. z o.o. 17
46 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku 16
47 Viking Energy sp.j. Marianna Mazur, Marek Dawidowski 15
48 Ustka Apartamenty Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 15
49 LAUBER Sp. z o.o. 14
50 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z Siedzibą w Słupsku 13
51 FASER – PLAST POLAND Sp. z o.o. 13
52 Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Słupsku 13
53 Stoll Polska Sp. z o.o. 12
54 AMS Anetta i Mariusz Staniuk S.J. 12
55 Przedsiębiorstwo Handlowe REBIS E. i E. Baranowscy S.J. 11
56 VP Investment Sp. z o.o. 11
57 Emmarol Sp. z o.o. 10
58 P H U P ROLMASZ Sp. z o.o. 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.