Instytut

Liczba najmniejszych firm mocno zbliżyła się do 3 milionów

Już w listopadzie albo w grudniu 2015 r. liczba najmniejszych przedsiębiorstw może przebić poziom 3 mln. W październiku było ich dokładnie 2 994 270. Do trzeciego miliona brakuje tylko nieco ponad 5,7 tys. mikroprzedsiębiorstw.
Biznes się kręci – można powiedzieć, patrząc na dane z rejestru REGON, dotyczące liczby jednoosobowych działalności gospodarczych. Od siedmiu miesięcy ich liczba nieprzerwanie rośnie. W marcu tego roku w REGON-ie jednoosobowych firm było 2 953 884, na koniec października tego roku już o ponad 40 tys. więcej.
Liczba nowych firm jest stabilna
Ta szybko rosnąca liczba istniejących firm wynika z dwóch czynników – jednym z nich jest stabilna liczba nowo rejestrowanych działalności gospodarczych. W październiku zostało założonych 24 393 mikrofirmy. W stosunku do września 2015 r. nowych rejestracji było o 700 mniej, a w stosunku do października 2014 r. – o niespełna 900 mniej. Można mówić więc o stosunkowo stałym napływie małych podmiotów na rynek.
Stabilizację widać w danych uśrednionych. Średnia 12-miesięczna liczba nowych rejestracji w październiku wyniosła 23 708, a więc od pół roku utrzymuje się nieco poniżej granicy 24 tys.

Stały i stabilny napływ nowych jednoosobowych działalności na rynek to jeden czynnik, który przyczynia się do szybkiego wzrostu liczby zapisanych w REGON-ie mikrofirm. Drugi to stosunkowo niski odpływ przedsiębiorców z rynku.
Niewielu rezygnuje z działalności gospodarczej
W październiku br. z REGON-u wykreślono 18 559 podmiotów. Ta liczba jest o ok. 800 mniejsza od tej z września. Co ważne – miniony miesiąc był piątym z rzędu, kiedy liczba zamkniętych firm nie przekroczyła poziomu 20 tys.

Łącznie przez 10 miesięcy tego roku z rynku zniknęło prawie 208 tys. mikrofirm, tymczasem przez ten sam okres roku 2014 wyrejestrowano aż 251 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych.
Dodatkowo liczba zamykanych firm w tym roku tylko w dwóch miesiącach – w styczniu i w marcu była wyższa niż liczba działalności otwieranych. W październiku 2015 r. nadwyżka nowych mikrofirm nad znikającymi wyniosła 5,8 tys., co zwiększyło ogólną liczbę firm zapisanych w REGON-ie.
Brakuje nieco ponad 5,7 tys. podmiotów
W październiku łączna liczba firm zapisanych w REGON-ie wyniosła 2 994 270. To kolejny tegoroczny rekord, na dodatek bardzo niewiele już brakuje do poziomu 3 mln jednoosobowych działalności gospodarczych. Biorąc pod uwagę tempo, w którym rośnie liczba mikrofirm w REGON-ie, można się spodziewać, że bariera 3 mln padnie albo już w listopadzie, albo najpóźniej w grudniu.

Ogólnie można stwierdzić, że sytuacja pod względem danych w rejestrze REGON wygląda od kilku miesięcy bardzo podobnie. Bez wątpienia, mamy do czynienia z optymizmem wśród małych przedsiębiorców. W ostatnim badaniu nastrojów wśród właścicieli małych firm, przeprowadzonym przez Grupę Idea Banku w III kw. br., wzrost przychodów deklarowało 63% ankietowanych. To wyjątkowo dobry wynik jak na trzecią część roku, a należy pamiętać, że rezultaty badania od początku 2015 r. sugerowały, że mikrofirmy mają się nieźle. Opinie z badania potwierdzają także dane NBP, mówiące o wzroście depozytów przedsiębiorców indywidualnych do blisko 32,2 mld zł we wrześniu, czyli do kwoty o 4,5 mld zł wyższej niż rok wcześniej.
Bez wątpienia więc osoby prowadzące najmniejsze firmy odczuwają poprawę sytuacji, a więc mikrobiznesy prowadzi się łatwiej niż wcześniej. Stąd ów widoczny spadek skłonności do zamykania mikrofirm. Jeśli ten optymizm się utrzyma, to w kolejnym roku możemy obserwować kolejne rekordy, dotyczące liczby firm wpisanych do REGON-u.
Marek Siudaj, Tax Care