Efektywna Firma

Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j. w Katowicach to Efektywna Firma 2017

Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j. w Katowicach  zdobyła tytuł Efektywna Firma 2017.

Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j. w Katowicach wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował stosunek zysku netto do przychodów w latach 2015-2016.  Jego średnia w tych latach wyniosła 5,8 proc., a to oznacza, że  Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j. w Katowicach działa tak efektywnie, że została wyróżniony w X edycji  Konkursu Efektywna Firma 2017 i może używać tytułu Efektywna Firma 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

Wyniki finansowe Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Spółka jawna w Katowicach
Rok 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 24156 25422
Zysk netto w tys. zł 2025 811
Stosunek zysku netto do przychodów w 2015 r. w proc. 8,4
Stosunek zysku netto do przychodów w 2016 r. w proc. 3,2
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016 w proc. 11,6
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016  w proc. 5,8

źródło: Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j. w Katowicach

Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa X edycja konkursu Efektywna Firma 2017.