Światowa Firma

Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j. w Katowicach to Światowa Firma 2017

Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j. w Katowicach zdobyła tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2017.

Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j. w Katowicach wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej działalność na zagranicznych rynkach. Okazało się, że Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j. w Katowicach w latach 2015 i 2016 eksportowała towary do więcej niż 3 krajów o wartości przekraczającej 100 tysięcy euro rocznie. W 2016 r. sprzedała produkty do 10 krajów, a ich wartość wielokrotnie przekraczała 100 tys. euro – wyniosła 5,3 mln zł.

To znaczy, że Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j. w Katowicach zasługuje na tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2017 przyznany w V  edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2017  i może używać tytułu Światowa Firma  Worldwide Company 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Wyniki finansowe Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Spółka jawna w Katowicach
Rok 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży eksportowej w tys. zł 3584 5338
Liczba krajów, do których firma eksportowała swoje produkty lub usługi 10 10

źródło: Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j. w Katowicach

Konkurs Światowa Firma Worldwide Company prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych.  Firma może zdobyć tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2017, jeżeli w latach 2015-2016 każdego roku sprzedawała swoje towary na więcej niż trzech zagranicznych rynkach, a wartość jej eksportu rocznie była większa niż 100 tysięcy euro według kursu jej rodzimej waluty do euro na koniec roku.