Aktualności

Kierunki rozwoju energetyki w Polsce

14 listopada 2019 r. odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT pod patronatem honorowym Ministra Energii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Konferencja Naukowo-Techniczną pt. „Kierunki rozwoju energetyki w Polsce”.

Organizatorami konferencji była Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
Celem Konferencji była prezentacja zagadnień związanych z kierunkami rozwoju energetyki w Polsce w najbliższych latach, w nawiązaniu do już zrealizowanych lub realizowanych osiągnięć praktycznych oraz przedstawienie aktualnych aspektów technicznych i prawnych w zakresie implementacji na rynku polskim szeroko pojętej gospodarki energetycznej – w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej w energetyce i budownictwie.

Prezydium Konferencji: od lewej:M. Grzywacz, R. Marcińczak, E. Janiszewska-Kuropatwa i J. Nowicki 

Konferencję otworzył Ryszard Marcińczak – przewodniczący Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Gospodarki Energetycznej.
Zebranych powitał Marek Grzywacz – wiceprezes FSNT-NOT, a także wiceprezes SEP. Poinformował, że SEP był organizatorem Kongresu Elektryki Polskiej, którego efektem jest Raport pn. „Energia elektryczna dla pokoleń”. Raport zawiera opinie i stanowiska przygotowane przez ekspertów Stowarzyszenia.
Raport został przekazany organom decyzyjnym i instytucjom państwa mającym wpływ na politykę energetyczną kraju w dalekosiężnej perspektywie.

Marek Grzywacz – wiceprezes FSNT-NOT, a także wiceprezes SEP

W prezydium Konferencji zasiedli także Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa – z-ca przewodniczącego Komisji i Jacek Nowicki – sekretarz generalny SEP. Obecni byli m.in: Tomasz Gałka – dyrektor Instytutu Energetyki, Robert Geryło – dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, Bartosz Dubiński – prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej, Marcin Zamoyski – przewodniczący Rady Warszawskiej Izby Gospodarczej oraz przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, uczelni i szkół technicznych, a także sponsorzy i media.

Uczestnicy konferencji

Program Konferencji obejmował zagadnienia związane z magazynami energii, planami rozwoju energetyki jądrowej (EJ), metody efektywnego wykorzystania gazu ziemnego w energetyce rozproszonej, problematykę poprawy efektywności energetycznej w energetyce i budownictwie, a w tym także takie tematy jak: polityka energetyczna państw UE wobec OZE oraz innowacje w budownictwie w aspekcie oszczędności energii, z czym związany jest problem charakterystyk energetycznych budynków, problematykę optymalnego wykorzystania rezerw mocy do kompensacji niezbilansowania oraz informację o zbudowanych ostatnio liniach 400 kV Polska-Litwa , o liniach kablowych 110 kV w Warszawie oraz linii 750 kV Polska-Ukraina, wybudowanej w latach 80. XX wieku z Polski do Elektrowni Atomowej Chmielnicki na Ukrainie i wyłączonej przez Ukrainę w 1993 r.

Referuje Bogumiła Strzelecka, Dyrektor w ENEA Operator Sp. z o.o.