InstytutPolskie BrylantyPrzyjazne Miasto

Jastrzębie-Zdrój to Miasto Przyjazne Firmom 2018

Jastrzębie-Zdrój zostało wyróżnione w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018, bo wartość rynkowa firm, które mają w nim siedzibę, w marcu 2017 r. wyniosła 30,8 tys. zł na mieszkańca.

Konkursu Miasto Przyjazne Firmom od 2007 r. prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu. Od 2017 r. jego partnerem jest Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza.

Na potrzeby XII edycji konkursu w 2019 r. IEB przeanalizował dane finansowe 50 593 firm w 5416 miejscowościach. Oszacował wartość rynkową tych firm na 2,5 biliona złotych.

W XII edycji konkursu jego kryterium jest wartość rynkowa firm z siedzibą w danym mieście w marcu 2017 r. na tysiąc mieszkańców tego miasta.

Do szczegółowej analizy IEB wybrał miasta i wsie, w których w jego bazie  jest minimum 10 firm. Znalazł 435 takich miast i 80 wsi. Policzył wartość rynkową firm w tych miastach i wsiach uproszczoną metodą.

W miastach policzył też wartość tych firm na tysiąc mieszkańców, korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie mieszkańców.

IEB wyznaczył kryterium wyróżnienia w XII edycji Konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 na poziomie wartość przedsiębiorstw na mieszkańca wyższa niż 10 tysięcy złotych

Znalazł 398 miast, w których wartość firm na mieszkańca jest większa niż 10 tysięcy złotych. Tym miastom bezpłatnie przyznał tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.

O sukcesie w tym konkursie decydowała duża liczba wiele wartych przedsiębiorstw – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018 (o wartości rynkowej większej niż 10 mln zł), które mają siedzibę w danym mieście, a niekiedy jeden Brylant Polskiej Gospodarki 2018 wyceniany na kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów złotych.

Jastrzębie-Zdrój w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 zajęło 250. miejsce.  IEB przeanalizował w nim wyniki finansowe 31 firm. Ich wartość rynkową policzył w uproszczony sposób na 2 757 388 tys. zł.  W mieście w 2018 r. było 89 590 mieszkańców. Na jednego wyszło więc 30,8 tys. zł wartości firm, co dało Jastrzębiu-Zdrój tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.  Poniżej publikujemy listę  najcenniejszych firm w tym mieście.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r.  w tys. zł
1 PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. 855646
2 PRYMAT Sp. z o.o. 504988
3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sprint Florian Jagodziński, Dariusz Tietz S.J. 356593
4 Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. 327206
5 Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. 108876
6 ZOK Sp. z o.o. 95935
7 Centrale Laboratorium Pomiarowo – Badawcze Sp. z o.o. 83670
8 Zok – Tech Sp. z o.o. 58915
9 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Zlem Sp. z o.o. 50824
10 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Górnicze Row-Jas Sp. z o.o. 43346
11 Advicom Sp. z o.o. 42282
12 EKO – TRANS S.J. 39391
13 Przedsiębiorstwo Budowlane Kompleks Krzysztof Króliczek i Wspólnicy sp.j. 23372
14 Spedycja Pawbud Sp. z o.o. 22042
15 Centrum Handlowe Domus 2 Sp. z o.o. S.K. 20647
16 Elplast + Sp. z o.o. 19711
17 BŁYSK Sp. z o.o. 19015
18 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hydraulik Sp. z o.o. S.K. 14278
19 ISKO Sp. z o.o. GRUPA SBS 14142
20 GLI-THERM Sp. z o.o. 10203

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.