Wyróżnieni

Kancelaria Radców Prawnych Statima M. Rogowski, Ł. Sajdak sp.k. to Efektywna Firma 2022

Kancelaria Radców Prawnych Statima M. Rogowski, Ł. Sajdak sp.k. w Katowicach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 na podstawie danych finansowych.

Spółka działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 22,6 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022.

Kancelarię wyróżnia szybkość działania, która wypływa z doskonałego merytorycznego przygotowania oraz przekonania, że to, co robią jej prawnicy, jest słuszne. Jej klienci mogą czuć się z nią bezpiecznie, ponieważ posiada z nimi stały kontakt, informując na bieżąco o postępach w prowadzonych sprawach. Posiadając pełnomocnictwo klientów do reprezentacji w urzędach i sądach, godnie ich reprezentujemy, mając zawsze na względzie ich dobro.

Na czele kancelarii stoją jej wiodący Wspólnicy – Komplementariusze spółki Marcin Rogowski i Łukasz Sajdak są absolwentami wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowiach. Już jako aplikanci praktykowali zatrudniani w kancelariach prawnych. Po ukończeniu aplikacji wspólnie rozpoczęli działalność prawniczą w formie spółki cywilnej. Wychodząc na przeciw potrzebom rynku wraz ze wzrostem liczby i zaufania klientów oraz dynamicznym rozwojem, wspólnicy rozpoczęli nową działalność pod szyldem Kancelaria Radców Prawnych Statima M.Rogowski, Ł. Sajdak Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej.

Z czasem, systematycznie zwiększając liczbę zatrudnionych w kancelarii prawników i aplikantów, w dotychczasowej lokalizacji siedziba spółki stawała się dla niej zbyt mała. W wyniku przeprowadzki na wiosnę 2012r. kancelaria przeniosła swoją siedzibę do reprezentacyjnego budynku biurowego w centrum Katowic przy alei Wojciecha Korfantego.

Dziś może poszczycić się tym, że zaufało jej już wielu klientów, wśród których są duże firmy i przedsiębiorstwa, jak również klienci prywatni. Szczególnie cieszy ją to, że pomogła już tak wielu osobom, które szukały porady prawnej oraz wsparcia w postępowaniu procesowym. Dla klientów przeprowadza również postępowania egzekucyjne, jak i masowe postępowania e-sądowe. Jest skuteczna w tym co robi, ponieważ nigdy nie zostawia żadnych spraw bez rozwiązania. Pracujemy zawsze na najwyższym poziomie i cieszy się z tego, że jej klienci to doceniają, prowadząc z nią stałą współpracę.

Kancelaria Radców Prawnych „Statima” M. Rogowski, Ł. Sajdak z powodzeniem prowadzi sprawy dla klientów z takich miast jak: Białystok, Bydgoszcz, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Rybnik, Sosnowiec, Szczecin, Toruń, Tychy, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej: https://kancelariastatima.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski