Wyróżnieni

Centrum Medyczne Olk-Med Sp. z o.o. to Gepard Biznesu 2022

Centrum Medyczne Olk-Med Sp. z o.o. w Toruniu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 145,7 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2022.

1 sierpnia 2013 roku powstało Centrum Medyczne „OLK-MED” Sp. z o.o. w Toruniu na podstawie przekształcenia własnościowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i kontynuacji w sposób nieprzerwany udzielania świadczeń zdrowotnych w tym samym miejscu od 1952 roku.

1 maja 1952 roku powstała Obwodowa Przychodnia Lekarska PKP w Toruniu na mocy decyzji Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych w Gdańsku w wyniku przekształcenia Rejonowych Przychodni Lekarskich. W ciągu lat przychodnia powiększała się nie tylko o zakres świadczonych usług medycznych, ale także o kolejne rejonowe przychodnie lekarskie działające w najdalszych częściach województwa. Od 1 stycznia 1976 roku w ramach zmian w strukturze organizacyjnej powstał Obwód Lecznictwa Kolejowego (OLK), który objął swoim zasięgiem rejonowe przychodnie lekarskie PKP dawnego województwa toruńskiego i włocławskiego. W wyniku kolejnych reorganizacji przychodnia zaczęła pomagać nie tylko kolejarzom i ich rodzinom, ale także pozostałym pacjentom stając się samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim był Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zdjęcie ze strony https://www.olk.pl

Obecnie Centrum Medyczne Olk-Med oferuje kompleksową opiekę medyczną pacjentom w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego, leczenia psychiatrycznego oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej. Ponadto ofertę kierujem również do firm i pacjentów indywidualnych w ramach świadczeń poza NFZ tj. medycyny pracy, badań diagnostycznych RTG, USG oraz stomatologii.

Dbając o dobro pacjenta zapewnia kompleksową opiekę medyczną dla całej rodziny zatrudniając profesjonalną, doświadczoną kadrę lekarską i wykwalifikowany personel pielęgniarski, jak również wdrażając nowe rozwiązania m.in. zintegrowany system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, które podnoszą jakość świadczonych usług zdrowotnych.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://www.olk.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski