AktualnościEfektywna FirmaInstytutMocna FirmaPolskie Brylanty

JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. to Wielki Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2021

JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w Krakowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i IX edycji Konkursu Mocna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 187,8 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 275248 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na ponad 8941,7 mln zł, co dało mu tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

JR HOLDING jest Alternatywną Spółką Akcyjną notowaną na rynku akcji NewConnect GPW od 2012 r. Jest tam wyceniana znacznie niżej – na ponad 400 mln zł. Alternatywna spółka akcyjna to specyficzna firma.

„Zgodnie z definicją Alternatywnej Spółki Akcyjnej zawartą w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ASI  jest jedną z form alternatywnych funduszy inwestycyjnych, inną niż specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty i fundusz inwestycyjny zamknięty. Z powodu swojej zawiłości definicja ustawowa ASI może budzić wątpliwości interpretacyjne, oraz związane z tym problemy z ustaleniem, czy dany podmiot spełnia  określone w ustawie kryteria dla uznania go za ASI, stąd też rekomendowanym rozwiązaniem jest przeprowadzenie wnikliwej analizy sytuacji danego podmiotu przy wsparciu doświadczonych doradców.”, wyjaśnia firma doradcza KPMG.

JR HOLDING  pozyskuje pieniądze od inwestorów prywatnych. Do 20 stycznia 2022 r. zainwestował w kilkadziesiąt spółek z różnych branż 508 mln zł. Olbrzymie zyski (482 mln zł zysku netto w 2020 r.) osiąga z ich sprzedaży i dywidend. Zaskakująco małe są przychody spółki – tylko 140 tys. zł w 2020 r. Uproszczona metodologia wyceny firm, stosowana przez Instytutu Europejskiego Biznesu, jest mało przydatna do wyceny tego rodzaju firm – alternatywnych spółek akcyjnych. Na giełdzie NewConnect JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A jest wyceniana znacznie niżej – 420 mln zł 19 stycznia 2022 r..

Inwestorzy mają kłopoty z wyceną jej akcji, w ostatnich trzech latach jej kursy bardzo zmieniały się. Spółka zanotowała ogromny skok wyceny w ciągu nieco więcej niż dziewięć miesięcy. Od końcówki 2019 roku do sierpnia 2020 roku JR Holding podrożał z około 1,5 zł do 25 zł, a kapitalizacja firmy na szczycie zbliżyła się w okolice 1 mld zł.

JR HOLDING taki opisuje swoją działalność:

„Inwestując w dany projekt inwestujemy przede wszystkim w ludzi, którzy potrafią zarządzać spółką, zespołem, kapitałem i osiągać założone cele. Świadomie nie inwestujemy w działania, w których brak osoby lidera, koordynatora, kogoś z pełnią zaangażowania zarządzającego projektem. Uważamy, że naszą największą wartością jest fakt, że tak wiele osób nam ufa i szuka w nas partnera do wspólnych inwestycji.

Wyznajemy zasadę by tworzyć wartość poprzez dokonywane inwestycje. Spółka buduje swój potencjał finansowy inwestując w projekty i branże z wysoką stopą zwrotu, które pozwalają nam długoterminowo osiągać ponadprzeciętne zyski. Zgodnie z naszą strategią inwestujemy w kilka kluczowych branż przyszłości, takich jak odnawialne źródła energii, rynek gier komputerowych, lifestyle, sztuczna inteligencja, nowoczesne media czy biotechnologia. Wierzymy jednak, że tworzenie biznesu to coś więcej niż dobre projekty czy branże z potencjałem – są to ludzie i relacje z nimi. Pracownicy, liderzy i akcjonariusze – ludzie, z którymi wspólnie tworzymy i osiągamy założone cele.”

Strategię rozwoju JRH na lata 2020-2022 zakłada inwestycje w perspektywiczne branże między innymi związane z nowymi technologiami i nowoczesnymi mediami, Digital Business, sztuczną inteligencją, odnawialnymi źródłami energii, produkcją i wydawaniem gier komputerowych, biotechnologią.

W lipcu 2021 r. January Ciszewski, , prezes JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A, tak opisał sukcesy firmy: JR Holding zainwestował kilka lat temu w Columbus Energy 700 tys. zł, dzisiaj ten pakiet jest warty 448 mln zł. W momencie wprowadzania na rynek All In Games spółka była warta 20 mln zł, obecnie jej kapitalizacja przekracza 620 mln zł (w tym pakiet JR Holding 48,2 mln zł). Wreszcie w przypadku One More Level pierwsze rozmowy o inwestycji zaczęły się od kwoty 300-400 tys. zł, a dzisiaj spółka jest warta prawie 300 mln zł (JR Holding ma pakiet 2,8 proc. akcji o wartości 8 mln zł). Praktycznie co dwa tygodnie, co miesiąc mamy jakieś przejęcie. To tempo będzie jeszcze rosło. Mamy w portfelu sporo spółek, które już się rozwinęły, możemy mieć całościowe lub częściowe wyjścia z inwestycji, co pomoże nam gromadzić środki na następne inwestycje w spółki i technologie.

Dodał, że do JR Holding zgłasza się dużo start-upów.

Model biznesowy JR Holding polega na wprowadzaniu firm na NewConnect poprzez odwrotne przejęcia. Wykorzystywane są do tego notowane już na tym rynku spółki z nietrafionymi pomysłami, przepalonym kapitałem, czasami z niewielkim zadłużeniem. Takie spółki są restrukturyzowane, żeby przy połączeniu firma z zewnątrz weszła w czysty już podmiot bez żadnych zobowiązań.

„Jesteśmy w trakcie przenoszenia JR Holding na główny rynek, chcemy. Pieniądze tylko od inwestorów prywatnych już nie wystarczą, żeby spółki się dalej rozwijały. Muszą przyjść fundusze i spółki inwestycyjne, fundusze emerytalne, które dysponują dużo większymi kapitałami”, powiedział January Ciszewski. w lipcu 2021 r. .

Więcej o firmie pod adresem:  https://www.jrholdingasi.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany # WielkiModernizator #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.