InstytutPolskie BrylantyŚwiatowa FirmaWielcy Modernizatorzy

JASTIM Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Światowa Firma Worldwide Company i Wielki Modernizator Polski 2020

JASTIM Sp. z o.o. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020, IX edycji Konkursu Wielki Modernizator Polski 2020 i VIII edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2020  na podstawie danych finansowych.

Wartość rynkowa spółki  w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 11,6 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

W latach 2018-2019 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 9,4 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator Polski 2020.

Eksportowała w 2019 r. do 5 krajów, dzięki czemu uzyskała tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2020. Całość jej przychodów w latach 2018-2019 pochodziła ze sprzedaży eksportowej.

Spółka specjalizuje się w transporcie na terenie Unii Europejskiej. Z powodzeniem rozwija również współpracę z klientami rynku wschodniego, zajmuje się między innymi, transportem do Rosji. Obecnie realizuje około 1500 zleceń przewozowych miesięcznie, z wykorzystaniem około 250 pojazdów własnych oraz podwykonawców. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę kierowców, spedytorów, a także profesjonalną administrację. Łącznie zatrudnia 98 osób. Posiada przedstawicielstwo na terenie Francji, w Plaissance du Touch. JASTIM spełnia wszelkie wymogi formalne i działa w zgodzie francuskimi regulacjami prawnymi Loi Macron z 2016 roku.

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #wielkimodernizatorpolski #bigmodernizer #ŚwiatowaFirma #WorldwideCompany

Więcej informacji o firmie pod adresem: http://www.jastim.pl/

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.