Wyróżnieni

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o. to Efektywna Firma i Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2022

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o. w Iławie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 i XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 255,8 mln zł, co dało mu tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Zajęło 2684. miejsce w prestiżowym rankingu Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2022.

Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2022

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 12,5 proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2022.

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o. w Iławie istnieje na rynku budowlanym od 1959 r.

Od tego czasu firma wybudowała wiele obiektów handlowych, usługowych przemysłowych, hal i sal sportowych, szpitali, budynków mieszkalnych, obiektów zabytkowych i obiektów turystycznych (hotele, baseny i SPA). Ponadto uczestniczyła w renowacjach budynków zabytkowych i remontach podnoszących standard obiektów już istniejących.

Rok 1991 był dla nas rokiem przełomowym. Jako pierwsza firma budowlana w województwie olsztyńskim dokonała przekształceń własnościowych. W wyniku powszechnej prywatyzacji właścicielami stali się pracownicy i kadra kierownicza firmy. Dzięki temu przetrwała na rynku najtrudniejszy okres załamania się koniunktury budowlanej. Jednocześnie dostosowała strukturę firmy do wymogów gospodarki rynkowej.

Osiedle NATURA w Iławie, budowane przez Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o. Zdjęcie ze strony https://www.facebook.com/ipbilawa

Dziś spółka jest prężnie działającym podmiotem gospodarczym, który nieustannie się rozwija i buduje nowoczesny krajobraz miast północno-wschodniej i centralnej Polski. Głównym obszarem jej działalności są Warmia i Mazury, ale działa aktywnie również na innych terenach. Są to przede wszystkim województwa mazowieckie oraz pomorskie. Realizowała również kontrakty zagraniczne na terenie: Czech, Ukrainy, Rosji, Łotwy i Niemiec.

Profil działalności firmy to:

  • kompleksowe usługi budowlano-montażowe,
  • działalność deweloperska – budowa i sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych na terenie Olsztyna i Iławy,
  • sprzedaż materiałów budowlanych.

Od 1 lipca 2012 r. firmą zarządza Anna Szymczak, pełniąca wcześniej funkcję zastępcy dyrektora ds. deweloperskich i marketingu. Dotychczasowy prezes Eugeniusz Jaremko, po 31 latach bycia szefem firmy, zmienił miejsce aktywności zawodowej i objął stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej IPB. To zmiana pokoleniowa, której celem była kontynuacja dotychczasowej polityki firmy i dalszy jej rozwój.

Więcej o firmie pod adresem:  https://www.ipbilawa.com.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski