Wyróżnieni

HT Polska Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania, Wielki Modernizator i Worldwide Company 2023

HT Polska Sp. z o.o. w Wałdowie Szlacheckim to wyjątkowa firma, została bowiem wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu we wszystkich jego konkursach dla przedsiębiorstw: w XVIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2023, XVI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2023, XVI edycji Konkursu Efektywna Firma 2023, XII edycji Konkursu Wielki Modernizator 2023, XI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2023 i XI edycji Konkursu Worldwide Company 2023 na podstawie danych finansowych.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów w latach 2020-2021 wyniosła w jej przypadku 48,3 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2023.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2020 i 2021 osiągnął poziom 34 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2023. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2023.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2022 r. została w sposób bardzo uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na ponad 11,7 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2023.

W latach 2020-2021 dokonało odpisów amortyzacyjnych na kwotę 5,8 mln zł, dzięki czemu zyskało tytuł Wielki Modernizator 2023.

Eksportowało w 2021 r. do 5 krajów, dzięki czemu uzyskało tytuł Worldwide Company 2023.

Jest partnerem firmy Hauff Technik, lidera wśród producentów uszczelnień na świecie.

Z myślą o klientach szybko i profesjonalnie realizujem zlecenia, a także służy wsparciem w doborze odpowiednich rozwiązań.

Innowacyjne rozwiązania firmy Hauff Technik gwarantują szczelność, ekonomiczność, łatwość obsługi i trwałość w budynkach wszystkich typów. Od domów jednorodzinnych przez różne budynki użytkowe aż po wielkie projekty infrastrukturalne, takie jak lotniska czy elektrownie.

Przepusty kablowe, oferowane przez firmę. Zdjęcie ze strony https://htpolska.pl

Do klientów firmy należą zakłady energetyczne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, firmy budowlane, telekomunikacyjne i przemysłowe. Również architekci, projektanci i prywatni inwestorzy polegają na jej doświadczeniu i kompetencji. Im wszystkim oferuje rozwiązania dopasowane do specyficznych potrzeb – wybierane z szerokiej gamy produktów lub produkowane specjalnie na wymiar.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej:  https://htpolska.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z,

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w marcu 2022 r.

C/Z: 9,2

C/WK: 1,18

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202203_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2022 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2022 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2021 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2022 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2021 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2022 r.  Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2022 r.