Wyróżnieni

GRUPA KĘTY S.A. to Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania, Wielki Brylant Polskiej Gospodarki i Wielki Modernizator 2022

GRUPA KĘTY S.A. w Kętach to wyjątkowa firma, została bowiem wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu we wszystkich jego konkursach na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego: w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022, XI edycji Konkursu Wielki Modernizator 2022 i X edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2022.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 24,6 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2022.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2020 r. osiągnął poziom 22 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2022.

W latach 2019-2020 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 101 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2022.

Zajęła 153. miejsce w prestiżowym rankingu Wielcy Modernizatorzy 2022.

Wielcy Modernizatorzy 2022

Wartość rynkowa spółki w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 5620,6 mln zł, co dało jej tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Zajęło 63. miejsce w prestiżowym rankingu Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2022.

Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2022

Grupa Kęty SA to spółka matka Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi 25 podmiotów zlokalizowanych w Europie i USA. Obchodzi 70-lecie działalności.

Firma jest producentem skomplikowanych systemów i komponentów aluminiowych do różnych zastosowań m.in.: budownictwo, motoryzacja/transport, przemysł maszynowy, AGD i inne. Specjalizujemy się również w produkcji opakowań giętkich dla przemysłu spożywczego. Spółka z siedzibą w Kętach (południe Polski) jest krajowym liderem o rosnącej obecności na rynku europejskim.

Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1996 roku. Spółka zyskała ugruntowaną reputację na rynku.

Zdjęcie ze strony https://grupakety.com

Jest nowoczesną firmą o globalnym zasięgu, oferującą klientom najwyższą jakość produktów oraz przejrzyste i uczciwe zasady współpracy. Przypadający na ostatnie 30-lecie okres dynamicznego rozwoju pozwolił jej stworzyć prężny holding przemysłowy osiągający przychody ze sprzedaży na poziomie 5,93 mld PLN, współpracujący z klientami z 60 krajów na całym świecie, utrzymujący jednocześnie status największego w Polsce dostawcy profili i komponentów aluminiowych oraz tworzonych na ich bazie systemów aluminiowych dla budownictwa, a także lidera w produkcji materiałów opakowaniowych i łatwo recyklingowalnych folii polipropylenowych w Polsce.

Grupa Kapitałowa składa się z 24 spółek i prowadzi działalność w ramach trzech segmentów biznesowych. Każdy z segmentów posiada spółkę wiodącą, której nazwa jest jednocześnie główną marką stanowiącą o rozpoznawalności produktów danego segmentu na rynku. Są nimi: Grupa KĘTY S.A., Aluprof S.A. oraz Alupol Packaging S.A.

Segment Wyrobów Wyciskanych

któremu przynależy znak firmowy Grupa Kęty, obejmuje produkcję i sprzedaż profili i komponentów aluminiowych wykorzystywanych m.in. przez branże budownictwa i konstrukcje, motoryzacja i transport drogowy, kolejnictwo, elektrotechnika, inżynieria, AGD.

Segment Systemów Aluminiowych

obejmujący projektowanie, produkcję i sprzedaż wysokiej jakości systemów aluminiowych oraz osłon przeciwsłonecznych, wykorzystywanych w branży budowlanej, znajdujących swoich odbiorców w większości krajów świata w tym m.in. w Europie, Stanach Zjednoczonych, ale również w Azerbejdżanie, Gruzji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Segment Opakowań Giętkich

Obejmujący produkcję i sprzedaż opakowań giętkich oraz folii polipropylenowych BOPP wykorzystywanych m.in. w branży spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej, współpracujący z największymi koncernami międzynarodowymi, a także dużymi przedsiębiorstwami działającymi na rynku lokalnym.

Każdy z segmentów posiada w swoich strukturach służby niezbędne do prowadzenia działalności zarówno w sferze produkcyjnej jak i handlowej. Część wyspecjalizowanych funkcji została skoncentrowana w centrach kompetencji działających na rzecz wszystkich segmentów Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. Są nimi m.in.: prowadzenie ksiąg rachunkowych, usługi IT, organizacja finansowania, nadzór nad procesami akwizycyjnymi, nadzór nad polityką zarządzania ryzykiem, audyt wewnętrzny, koordynacja procesów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem.

Grupa Kęty w liczbach

70 lat na rynku

15 spółek zagranicznych

5 500 pracowników (stan na 31.12.2022)

1,3 mld zł wydatki inwestycyjne 2021-2025

Więcej o firmie pod adresem: https://grupakety.com

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski