Wielkopolskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 77 firm z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Tersteel Group Sp. z o.o. sp.k. 16432,8 34021
2 Kancelaria Rachunkowa Partner Sp. z o.o. 2148,4 868
3 AS Trade Oil Sp. z o.o. 1292,4 1530
4 Petro-Pal Sp. z o.o. 1267,4 4998
5 Mera Operator Sp. z o.o. 616,9 4199
6 Alspaw Group Sp. z o.o. S.K. 471,5 35964
7 Phoenix Capital Group Sp. z o.o. 420,6 298
8 Car – Lift Service Sp. z o.o. 321,7 2981
9 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrowie Wielkopolskim 300,3 2724
10 Bomax Centrum Klimatyzacji i Ekoinżynierii Sp. z o.o. 283,8 5718
11 Probud Sp. z o.o. 253,3 11948
12 Magne Superat Sp. z o.o. 228,9 265
13 Essenza WR Sp. z o.o. S.K. 219,8 2557
14 Metal-Zap Sp. z o.o. P P H U 194 7763
15 INTAR Sp. z o.o. 191,9 41164
16 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim 176,8 1641
17 Feniks Sp. z o.o. 163,2 6508
18 Spółdzielnia Oświatowa Edukator W Ostrowie Wielkopolskim 156,1 50
19 Targowiska Miejskie S.A. 152,8 6114
20 Fenetra Sp. z o.o. 137,6 30857
21 Bomax Instalacje Sp. z o.o. 119,1 417
22 Zakład Usługowo-Produkcyjny Wega Sp. z o.o. 116,6 4743
23 Unipam Sp. z o.o. 116,2 13939
24 Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. 111,4 66232
25 Szemar Sp. z o.o. 106,8 750
26 MDM Komputery Sp. z o.o. S.K. 106,6 8287
27 Isabella PL Sp. z o.o. 104,1 10462
28 BLACHDEK Sp. z o.o. 90,2 3019
29 Slam Poland Sp. z o.o. 89,8 23531
30 Vixonmedia Sp. z o.o. 81,2 737
31 Gratifi Rent Sp. z o.o. 78,3 282
32 Md Partner Ubezpieczenia Sp. z o.o. 63,5 1828
33 Alspaw Group Sp. z o.o. IP S.K. 58,1 14302
34 Pregon Sp. z o.o. 57,8 1108
35 RTR Design Sp. z o.o. 55,9 2356
36 Tebak Sp. z o.o. 54,8 2423
37 Crk Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. 54,4 7922
38 ZMK Delikates Sp. z o.o. 52,3 57007
39 Miejski Zakład Komunikacji S.A. 49,3 6029
40 Dinopol Sp. z o.o. 49,2 18625
41 Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. 47,6 3438
42 Inox Stale Nierdzewne Sp. z o.o. 46,7 304
43 MK Inżynieria Sp. z o.o. 46,4 2428
44 Przedsiębiorstwo Budowlane Stabox Stanisław Toczkowski Sp. j. 42,1 12350
45 Magnat Net Sp. z o.o. SP.K. 41,6 14971
46 ZAP – MECHANIKA Sp. z o.o. PPU 41,4 82495
47 Impala Sp. z o.o. 40,3 4693
48 BETON-BUD Sp. z o.o. 32,9 2013
49 GRAFICOLOR Sp. z o.o. 30,8 3823
50 Zakład Projektowania Technologii i Automatyki PRO – ZAP Sp. z o.o. 29,5 56619
51 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Budinż Sp. z o.o. 29,3 20098
52 Jeta Sp. z o. o. P H 28,9 3056
53 ALCO – TOURS KAFARSKI Sp. z o.o. 25,3 271
54 Goliat Sp. z o.o. 25 5707
55 PPU ZAP – KOOPERACJA Sp. z o.o. 24 82137
56 M-Mot Sp. z o.o. 23,7 20240
57 Phuw Alfa Sp. z o.o. S.K. 23 4361
58 Augusto Jarocin S.J. 23 9103
59 LUBAWA S.A. 21,9 153675
60 FABOS Sp. z o.o. 19,7 3261
61 Dochodzenie I Obsługa Roszczeń Finansowych Sp. z o.o. 19,1 475
62 Per Saldo Sp. z o.o. 18,8 180
63 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Ogólnego KANBRUK Sp. z o.o. 18,3 1215
64 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. 16,8 108944
65 Biurowe Eproco Sp. z o.o. S.J. 16,4 1152
66 Atrom Sp. z o.o. S.K. 16,2 11426
67 Alspaw Sp. z o.o. 15,7 1485
68 Transpass Holland Sp. z o.o. 15,6 511
69 Aniger Sp. z o.o. 15,3 2607
70 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Remont Jarosław Binek Krzysztof Zwierz sp.j. 14,2 8088
71 REMO – ZAP Sp. z o.o. 13,8 1185
72 Maria I Sp. z o.o. 13,4 1324
73 Ineon Sp. z o.o. sp.k. 13,3 7948
74 Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. 12,6 13726
75 Hurtownia Artykułów Elektrycznych Alina Mielcarek Sp.J. 12,6 3748
76 Newreh Sp. z o.o. 11,2 83
77 Przedsiębiorstwo Systemów Automatyki ZAPIS Sp. z o.o. 10,3 16818

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by TobiiiPraca własna, CC BY-SA 3.0 pl, Link