Wyróżnieni

Firma Handlowa „Dymeks” Izabela Dymek sp.k. to Brylant Polskiej Gospodarki 2022

Firma Handlowa „Dymeks” Izabela Dymek sp.k. w Rosku została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 20,5 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Tak się przedstawia na swojej stronie internetowej.

Firma zajmuje się handlem paliwami, istnieje na rynku od 2004 r.

Od początku działalności jest stacją prywatną.

  Od 2012 r. rozpoczęliśmy działalność w formie spółki komandytowej, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000381610. Spółka posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi o nr OPC/11010/20843/W/OPO/2012/MJ wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 13 stycznia 2012r roku, koncesja jest ważna do 31.12.2030 roku. Stacja usytuowana jest w obrębie obszaru chronionego krajobrazu Dolina Noteci, w miejscowości Rosko, przy drodze wojewódzkiej nr 181 Czarnków – Drezdenko, w odległości 10km od Wielenia i 18 km od Czarnkowa.

Zdjęcie ze strony https://dymeks.pl

  Firma Handlowa „DYMEKS” Izabela Dymek Sp.k.- jest uczestnikiem programu RZETELNA Firma. Program jest prowadzony pod patronatem Krajowego Rejestru Długów, który rekomenduje współpracę wyłącznie z Rzetelnymi Firmami.

  21 listopada 2014 roku Polska Giełda Paliw przyznała naszej firmie tytuł „Certyfikowany Partner” – przyznawany w dowód uznania i szacunku za profesjonalną współpracę i potwierdzający objęcie firmy Patronatem w Programie Partnerskim Polskiej Giełdy Paliw.

  W 2015 roku i 2020roku Firma DYMEKS uzyskała. tytuł „Gazele Biznesu”, zajmując wysokie miejsce w rankingu . Jest to prestiżowe wyróżnienie  przyznawane najbardziej dynamicznie rozwijającym się małym  i średnim przedsiębiorstwom . Ranking przygotowany został przez Coface na zlecenie „Pulsu Biznesu”.

   Z kolei Instytut Europejskiego Biznesu, przyznał naszej firmie tytuł Gepardy Biznesu 2016. Spośród 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu w grudniu  2016 r.,  tytuł Gepard Biznesu 2016 uzyskały 2583 firmy, których wartość rynkowa w ciągu roku wzrosła o więcej niż 10 proc. Nasza firma uplasowała się na wysokim miejscu.

   W 2021 roku zostaliśmy laureatem konkursu „Dobra Firma”, prestiżową nagrodę otrzymaliśmy w kategorii ” Najbardziej efektywna firma”, jest to dla nas szczególne wyróżnienie, tym bardziej że otrzymaliśmy  je w trudnych chwilach na rynku Paliw, jest to  również dowód na to, że dzięki wieloletniemu wysiłkowi zostaliśmy zauważeni i docenieni, zachęca nas to do ciągłego rozwijania się na runku.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://dymeks.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski