Gepardy Biznesu

FF Fracht Sp. z o.o. we Wrocławiu jest Gepardem Biznesu 2015

FF Fracht Sp. z o.o. we Wrocławiu zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 29,1 proc.

FF Fracht Sp. z o.o. we Wrocławiu wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 29,1proc.  To oznacza, że FF Fracht Sp. z o.o. we Wrocławiu rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Wyniki finansowe FF Fracht Sp. z o.o. we Wrocławiu
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 89212 113825 27,6
Zysk netto w tys. zł 1838 2428 32,1
Kapitał własny w tys. zł 5497 7007 27,5
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 87,2
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 29,1
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 2,1
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 2,1
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 4,2
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 2,1

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez FF Fracht Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.