Gepardy Biznesu

ZELTECH-ME Sp. z o.o. z Łodzi jest Gepardem Biznesu 2015

ZELTECH-ME Sp. z o.o. z Łodzi zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 43,9 proc.

ZELTECH-ME Sp. z o.o. z Łodzi wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 43,9 proc.  To oznacza, że ZELTECH-ME Sp. z o.o. z Łodzi rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Wyniki finansowe ZELTECH-ME Sp. z o.o. z Łodzi
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 7204 8809 22,3
Zysk netto w tys. zł 270 512 89,6
Kapitał własny w tys. zł 1246 1494 19,9
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 131,8
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 43,9
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 3,7
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 5,8
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 9,6
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 4,8

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez ZELTECH-ME Sp. z o.o. z Łodzi.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.