Światowa Firma

ENPIRE Łukasz Wojciechowski w Bydgoszczy to Światowa Firma Worldwide Company 2017

Firma ENPIRE Łukasz Wojciechowski w Bydgoszczy zdobyła tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2017.

Firma ENPIRE Łukasz Wojciechowski w Bydgoszczy wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej działalność na zagranicznych rynkach. Okazało się, że firma ENPIRE Łukasz Wojciechowski w Bydgoszczy w 2016 roku eksportowała towary do więcej niż 3 krajów o wartości przekraczającej 100 tysięcy euro rocznie. W 2016 r. sprzedała produkty do 27 krajów, a ich wartość wielokrotnie przekraczała 100 tys. euro – wyniosła 6,4 mln zł.

Image

 Statuetka Złoty Świat przyznawana w Konkursie Światowa Firma  Worldwide Company.

To znaczy, że  ENPIRE Łukasz Wojciechowski w Bydgoszczy zasługuje na tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2017 przyznany w V  edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2017  i może używać tytułu Światowa Firma  Worldwide Company 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Wyniki finansowe ENPIRE Łukasz Wojciechowski w Bydgoszczy
Rok 2014 2016 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 3922 21123 438,6
Przychody netto ze sprzedaży eksportowej w tys. zł 436 6388 1365,1
Liczba krajów, do których firma eksportowała swoje produkty lub usługi 15 27 80,0

źródło: Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez  ENPIRE Łukasz Wojciechowski w Bydgoszczy

Konkurs Światowa Firma Worldwide Company prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych.  Firma może zdobyć tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2017, jeżeli w latach 2015-2016 każdego roku sprzedawała swoje towary na więcej niż trzech zagranicznych rynkach, a wartość jej eksportu rocznie była większa niż 100 tysięcy euro według kursu jej rodzimej waluty do euro na koniec roku.