AktualnościEfektywna FirmaGepardy BiznesuInstytutMocna FirmaPolskie BrylantyWielcy Modernizatorzy

Ekoenergetyka Polska S.A. to Wielki Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania, Wielki Modernizator i Światowa Firma Woldwide Company 2020

Ekoenergetyka Polska S.A. w Nowym Kisielinie to wyjątkowa firma, została bowiem wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu we wszystkich jego konkursach na podstawie wiarygodnych danych finansowych: w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020, XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020, XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020, VIII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2020 i IX edycji Konkursu Wielki Modernizator 2020 i w VIII edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2020.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 70,9 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2019 r. osiągnął poziom 12,6 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2020.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 181,1 mln zł, co dało mu tytuł  Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2020, bo znalazło się w rankingu „Pięć tysięcy najcenniejszy firm w Polsce – Wielkich Brylantów Polskiej Gospodarki 2020” na 3928. miejscu.

 

Pięć tysięcy najcenniejszy firm w Polsce – Wielkich Brylantów Polskiej Gospodarki 2020

 

W latach 2018-2019 dokonało odpisów amortyzacyjnych na kwotę 2,7 mln zł, dzięki czemu zyskało tytuł Wielki Modernizator 2020.

Eksportowało w 2019 r. do 10 krajów, dzięki czemu uzyskało tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2020.

Ekoenergetyka działa w sektorze elektromobilności już od ponad 12 lat, produkując nowoczesną i przyjazną infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych.

Firma dostrzega potrzeby różnych uczestników rynku elektromobilności dostarczając innowacyjne rozwiązania, w pełni odpowiadające na potrzeby, dzięki czemu może szczycić się ok. 90% udziałem na polskim rynku ładowarek wysokiej mocy. Jest też jednym z liderów wśród producentów urządzeń ładowania wysokiej mocy w Europie, dostarczając infrastrukturę ładowania do 150 miast w 19 krajach.

To globalna firma technologiczna, druga najdynamiczniej rozwijająca się firma sektora MŚP w Polsce, zatrudniająca ponad 400 osób, z czego ponad 50% pracowników stanowią inżynierowie.

W segmencie elektrycznych samochodów osobowych,  stworzyła obszerne portfolio stacji ładowania pojazdów  o mocy do 350 kW oraz „hubów” (centrów) ładowania o mocy do 2200 kW. Linia ładowarek, które firma dedykuje cięższym pojazdom elektrycznym takim jak eBusy i eTrucki to skalowalne i niezawodne rozwiązania do 2,2 MW.

Tworząc technologie przyszłości, eksperci firmy dbają o to, by produkowane urządzenia były skalowalne, dzięki czemu w niedalekiej przyszłości będą mogły, przez zwiększanie mocy, odpowiadać na coraz to większe potrzeby rynku elektromobilności.

Ekoenergetyka zapewnia pełen zakres działań takich jak branding stacji, doradztwo, prace projektowe i budowlane, a także montaż, uruchomienie stacji i ich utrzymanie (w tym zdalne zarządzanie).

Firma stworzyła własne, autorskie rozwiązania do monitorowania, zapewniając zdalny podgląd i zarządzanie z własnego Centrum Monitoringu.

Ekoenergetyka wspiera plany największych miast i firm w przejściu na bezemisyjny transport, już ponad 1500 stacji z logo Ekoenergetyki działa w 150 miastach na świecie i w 19 krajach, m.in. w Niemczech, Holandii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Hiszpanii, Francji, Rosji czy Singapurze.

Więcej o firmie na stronie internetowej:https://ekoenergetyka.com.pl/pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #prestiżowytytuł #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany #efektywnafirma #wielkimoderniztor #polskiebrylanty #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

We wrześniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 99 705 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.