Przyjaciele Firm

Dąbrowa Górnicza promuje się w kraju i za granicą

Nasze miasto, dysponując atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi i szerokim zasobem kadr, daje duże możliwości rozwijania przedsięwzięć biznesowych. Priorytetowo traktujemy te, które sprzyjają aktywizacji gospodarczej, inwestycje oparte na nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologiach oraz nowatorskie inicjatywy w sferze rekreacji i turystyki”, mówi Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowa Górnicza.


Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Metropolii „Silesia”, skupiającej 14 miast na prawach powiatu. Nasze miasto charakteryzuje nie tylko ciekawa historia, zabytki, unikatowa przyroda, organizowane sportowe i kulturalne wydarzenia, ale i prężnie rozwijające się firmy i przedsiębiorczość. To bardzo dobre miejsce na lokowanie gospodarczych przedsięwzięć. Atuty miasta oraz dogodne warunki stwarzane rozwojowi biznesu powodują, że przedsiębiorcy inwestują w nowe zakłady oraz rozwijają już istniejące. Oprócz wielkich potentatów w sferze hutnictwa i przemysłu koksowniczego rozwija się około 11 tysięcy drobnych, często rodzinnych przedsiębiorstw. Miasto, dysponując atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi i szerokim zasobem kadr, daje duże możliwości rozwijania przedsięwzięć biznesowych. Priorytetowo traktujemy te, które sprzyjają aktywizacji gospodarczej, inwestycje oparte na nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologiach oraz nowatorskie inicjatywy w sferze rekreacji i turystyki.
ImageKażdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na prowadzenie działalności w Dąbrowie Górniczej, może liczyć na profesjonalne wsparcie ze strony administracji i instytucji okołobiznesowych. Do pozostałych oferowanych przez miasto instrumentów wspomagania przedsiębiorców zaliczyć należy m.in. ulgi podatkowe (zwolnienie z podatku od nieruchomości), ulgi w podatkach na terenach należących do KSSE oraz oferowaną profesjonalną opiekę nad inwestorem, świadczoną przez cały proces inwestycyjny.
Powołane do obsługi inwestora Biuro zajmuje się nie tylko promocją miejskich terenów inwestycyjnych oraz promocją gospodarczą zmierzającą do pozyskania nowych inwestorów, ale również upowszechnianiem informacji o możliwej do uzyskania pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub unowocześnienie przedsiębiorstw, popularyzowaniem informacji o możliwościach i warunkach inwestowania na terenie miasta oraz inicjowaniem działań oraz projektów służących rozwojowi przedsiębiorczości na terenie jednostki.
Nowatorskim rozwiązaniem jest  prowadzona baza nieruchomości przeznaczonymi pod działalność usługową i produkcyjną zgłaszanych do zbycia lub wydzierżawienia  przez osoby fizyczne i prawne tzw. Dąbrowski Bank Ziemi.
Promocja miasta, jego terenów inwestycyjnego i potencjału skierowana jest również do inwestora zagranicznego. Świadectwem na to są liczne działania z zakresu promocji inwestycyjnej takie jak : udział w międzynarodowych targach inwestycyjnych, bezpośrednie dotarcie do potencjalnego inwestora poprzez prowadzenie zagranicznej kampanii B2B, prowadzenie w czterech językach profesjonalnego portalu dla inwestora i przedsiębiorcy www.dabrowa-gornicza.com oraz liczne kampanie internetowe o zasięgu krajowym i zagranicznym.
Starając się zachęcić firmy do inwestowania w Dąbrowie Górniczej uczestniczymy w promocyjnym projekcie wojewódzkim „Invest-in-Silesia” oraz intensywnie współpracujemy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Śląskim Centrum Obsługi Inwestora, polsko-zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, firmami doradczymi i konsultingowymi oraz innymi instytucjami pośredniczącymi w procesie „przyciągania” inwestorów.
W Dąbrowie Górniczej staramy się organizować liczne przedsięwzięcia skierowane do przedsiębiorców takie jak : warsztaty, konferencje i konsultacje. Dzięki współpracy miasta ze sferą biznesu udało się m.in. dostosować kierunki kształcenia w mieście oraz wprowadzić dogodne dla nich zapisy w „Strategii Rozwoju Dąbrowy Górniczej do 2020 roku”.
Mając na uwadze konieczność promowania przedsiębiorczości miasto we współpracy z Dąbrowską Radą Biznesu realizuje liczne projekty edukacyjne i informacyjne skierowane zarówno do przedsiębiorców, młodzieży jak i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Doskonałym przykładem na to jest coroczna organizacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz Dnia Przedsiębiorczości, przedsięwzięć na stałe już wpisanych w tradycję Dąbrowy Górniczej.
Myśląc o przyszłości naszego miasta staramy się kreować postawy przedsiębiorcze już u młodzieży gimnazjalnej, zachęcając ich do aktywnego współdziałania w grupie i rozwijania nowych umiejętności. Służy temu cieszący się dużą popularnością coroczny projekt edukacyjny pn. „Liga Młodych Przedsiębiorców”. Wszystkie te przedsięwzięcia, realizowane projekty, oferowane wsparcie i ulgi świadczą, że w Dąbrowie Górniczej zarówno dba się o inwestora, jak również wspiera się i kreuje postawy przedsiębiorcze. Dąbrowa to miejsce silnego wzrostu, w którym warto żyć, kształcić się i prowadzić własny biznes.

Dąbrowa Górnicza została wyróżniona w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.