Światowa Firma

CLOUD LOGISTICS Sp. z o.o. w Warszawie to Światowa Firma 2017

CLOUD LOGISTICS Sp. z o.o. w Warszawie  zdobyła tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2017.

CLOUD LOGISTICS Sp. z o.o. w Warszawie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu – Institute of European Business.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej działalność na zagranicznych rynkach. Okazało się, że CLOUD LOGISTICS Sp. z o.o. w Warszawie w latach 2015 i 2016 eksportowała towary do więcej niż 3 krajów o wartości przekraczającej 100 tysięcy euro rocznie. To znaczy, że zasługuje na tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2017 przyznany w V  edycji Konkursu Światowa Firma – Worldwide Company 2017.

Wyniki finansowe CLOUD LOGISTICS Sp. z o.o. w Warszawie 
Rok 2015 2016 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 6017 11560 92,1
Przychody netto ze sprzedaży eksportowej w tys. zł 5520 10554 91,2
Liczba krajów, do których firma eksportowała swoje produkty lub usługi 12 14 16,7
Zysk netto w tys. zł 23 187 713,0
Kapitał własny w tys. zł 81 268 230,9

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2015-2016, podanych przez CLOUD LOGISTICS Sp. z o.o. w Warszawie

Konkurs Światowa Firma – Worldwide Company prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych.  Firma może zdobyć tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2017, jeżeli w latach 2015-2016 każdego roku sprzedawała swoje towary na więcej niż trzech zagranicznych rynkach, a wartość jej eksportu była większa niż 100 tysięcy euro euro według kursu jej rodzimej waluty do euro na koniec roku.