Efektywna FirmaGepardy BiznesuPolskie BrylantyŚwiatowa Firma

APLISENS – globalny sukces polskich naukowców

Grupa APLISENS to lider wśród krajowych dostawców i producentów kompleksowych rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

W 1992 r. sześciu pracowników Oddziału Badań i Rozwoju Aparatury Pomiarowej Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów „PIAP” zakłada Aplisens s. c. Spółka ta odkupiła od Instytutu technologie, produkcję w toku i materiały.

Dziś  notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, sprzedaje produkty do 57 krajów, a wyceniana jest przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na 178 mln zł.

W 2014 r. trafiła do elitarnego grona firm, które są jednocześnie Gepardami Biznesu 2013, bo rozwijają się dynamicznie, Efektywnymi Firmami 2013, gdyż stosunek zysku netto do przychodów netto jest wyższy niż 5 proc., Potęgami Biznesu 2013, ponieważ ich wartość rynkowa w marcu 2013 r. była wyższa niż 100 mln zł i Światową Firmą 2013.

Grupa APLISENS to lider wśród krajowych dostawców i producentów kompleksowych rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę wysokiej jakości urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Dodatkowo firma świadczy usługi doradcze związane z aplikacjami produkowanej aparatury, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. Laboratorium ciśnień posiadające akredytację PCA świadczy usługi wzorcowania przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień własnej produkcji oraz innych producentów.
Najważniejszą grupą produktów oferowaną przez Aplisens są przetworniki ciśnienia i hydrostatyczne sondy głębokości. Produkty z tego segmentu były w ostatnich latach kilkakrotnie modernizowane i udoskonalane, a ich zaawansowanie technologiczne nie odbiega od poziomu urządzeń największych producentów. Drugą najważniejszą grupą produktów wytwarzanych przez Aplisens S.A są czujniki i przetworniki temperatury. W ostatnich latach w krakowskim oddziale spółki w oparciu o najnowsze technologie zostały opracowane czujniki oraz pierwsza generacja przetworników temperatury. Obecnie Aplisens pracuje nad drugą zmodernizowaną i rozszerzoną rodziną tych urządzeń. Zakończenie prac i uzyskanie niezbędnych certyfikatów planowane jest na lata 2014 i 2015.
Aplisens spore nadzieje wiążę również z produkcją i sprzedażą urządzeń służących do pomiaru przepływu oraz z systemami zabezpieczającymi przed kradzieżą paliwa. Pod wpływem sukcesu eksportowego korka wlewu paliwa spółka zdecydowała o zmodyfikowaniu sondy paliwa tak, aby zdecydowanie uprościć montaż i podjąć próbę sprzedaży jej na zewnątrz Polski. Po walidacji na rynku polskim w 2015 roku rozpocznie się eksport tej sondy. Równolegle prowadzone są prace nad nowymi produktami rozszerzającymi ofertę do rynku transportowego
Grupa Aplisens sprzedaje swoje produkty w kraju i za granicą. Sprzedaż prowadzona jest na rynkach o wysokich wymaganiach technologicznych, w tym głównie w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach WNP (głównie Rosja, Białoruś, Ukraina) i Azji. Zaplecze produkcyjne Grupy obejmuje 5 zakładów w Polsce oraz jeden na Białorusi.

Rys historyczny powstania APLISENS S.A.

Grupę Kapitałową APLISENS tworzą spółki o profilu projektowo – wykonawczym i dystrybucyjnym. Podstawową działalnością Grupy jest produkcja aparatury kontrolno-pomiarowej i elementów automatyki, a także kompleksowe doradztwo w zakresie projektowania oraz opracowania zastosowań produktów znajdujących się w ofercie Grupy.

Grupa Kapitałowa APLISENS zapoczątkowała swoją działalność powstaniem w 1992 roku spółki cywilnej APLISENS, założonej przez 6 pracowników jednego z działów badawczo-rozwojowych Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów (PIAP), czołowej w ówczesnym czasie jednostki projektującej i produkującej aparaturę pomiarową i elementy automatyki z przeznaczeniem na rynki ówczesnego RWPG.

Wiedza i doświadczenie pracowników instytutu – ze względu na specjalizację wśród krajów RWPG w tej dziedzinie – miała charakter unikalny na tym obszarze.

Od początku działalności Spółka koncentrowała się na produkcji czujników i przetworników ciśnienia bazując na zdobytym doświadczeniu w tym obszarze wiedzy technicznej. Zarówno produkowane wyroby jak i stosowana technologia produkcji były stale unowocześniane i zbliżały się poziomem technicznego zaawansowania do poziomu europejskiego i światowego.

APLISENS S.A. w ciągu kilku lat zdobył dominującą pozycję w obszarze przetworników ciśnienia na rynku krajowym, zdobywając ok. 25% rynku. Bazując na krajowym sukcesie oraz na dawnych (jeszcze z czasów RWPG) powiązaniach biznesowych i stosowanych technologiach i rozwiązaniach Spółka – przekształcona i przemianowana od roku 1996 na APLISENS – Produkcja Przetworników Ciśnienia i Aparatury Pomiarowej Sp. z o.o., rozpoczęła także sprzedaż na rynki ościenne (Rosja, Białoruś, Ukraina).

Proces rozwoju Grupy

Widząc wysoki potencjał wzrostu sprzedaży na rynkach białoruskim, rosyjskim oraz ukraińskim Spółka zdecydowała się na powołanie dystrybucyjnych spółek zależnych w Rosji (w 2001 roku), na Białorusi (w 2004 roku – tu została uruchomiona także produkcja lokalna z przeznaczeniem na rynki krajów WNP) oraz na Ukrainie (2 spółki powołane w 2005 i 2006 roku). Spółki zależne w krajach WNP szybko zdobywały pozycję rynkową, a spółka na Białorusi została w krótkim czasie liderem swojego rynku w segmencie przetworników ciśnienia.

Równolegle APLISENS S.A. kontynuował również ekspansję branżowo-produktową na rynku polskim. Powołano m.in. oddziały produkcyjne w Ostrowie Wielkopolskim (produkcja sond do pomiaru poziomu paliwa) oraz w Krakowie (produkcja czujników i przetworników temperatury). W zakładzie w Warszawie uruchomiono produkcję sond głębokości.

Celem zapewnienia wysokiej jakości usług obróbki mechanicznej stali kwasoodpornej – kluczowego z punku widzenia jakości wykonania i niezawodności mechanicznej fragmentu produkcji – powołano w 2004 roku spółkę zależną, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności w tym obszarze: OSK Produkcja Urządzeń i Części ze Stali Kwasoodpornej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Biznesowy sukces na rynkach krajów WNP, zebranie doświadczeń eksportowych (m.in. logistyka, pozyskiwanie certyfikatów, obsługa serwisowa krajów poza Polską) oraz akcesja Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, poparte wysokim zaawansowaniem technicznym produktów APLISENS i rozwiązaniami na poziomie światowym stworzyły warunki do dalszej ekspansji na najbardziej dojrzałe i zaawansowane technologicznie rynki, jakimi są rynki krajów Unii Europejskiej. Po uzyskaniu niezbędnych certyfikatów – wymaganych już także na obszarze Polski, w związku z przystąpieniem do UE – spółka rozpoczęła sprzedaż na tych rynkach konkurując ze światowymi potentatami tego segmentu produkcji (Siemens, ABB, Endress & Hauser, Emerson) na kluczowych europejskich rynkach, w szczególności w Niemczech.

Dla zwiększenia sprzedaży i poziomu obsługi rynków niemieckojęzycznych w lutym 2008 roku została powołana spółka APLISENS GmbH z siedzibą w Niemczech. Spółka odnotowuje znaczące przyrosty sprzedaży i zapewnia dystrybucję produktów APLISENS na bardzo wymagającym rynku niemieckim.

Równolegle kontynuowana była działalność w kierunku umocnienia pozycji Grupy APLISENS na rynku polskim, w szczególności zwiększenia asortymentu jej produktów w branżach już przez nią obsługiwanych. Dla realizacji tego celu APLISENS nabyła we wrześniu 2008 roku 100% udziałów w spółce Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, producenta urządzeń komplementarnych do produkowanych przez APLISENS S.A. (siłowniki, ustawniki, regulatory).

W 2009 roku rozpoczęte zostały działania konsolidacyjne Grupy APLISENS na rynku ukraińskim. W związku ze słabymi wynikami sprzedaży spółki TOV „APLISENS-Ukraina” z siedzibą w Kijowie jej działalność została zawieszona. Działalność operacyjna tej spółki została przejęta przez drugą spółkę zależną na Ukrainie: TOV „APLISENS-Ter” z siedzibą w Tarnopolu.

W ramach działań konsolidacyjnych w Grupie w październiku 2009 roku spółka OSK została połączona z APLISENS S.A. i obecnie stanowi wydział obróbki stali kwasoodpornej APLISENS S.A.

W kwietniu 2010 roku została powołana i podjęła działalność operacyjną spółka zależna APLISENS France z siedzibą w Eragny Sur Oise, niedaleko Paryża. Spółka APLISENS France jest spółką dystrybucyjną. Celem spółki jest zwiększenie sprzedaży produktów marki APLISENS na rynku francuskim. W związku ze słabymi wynikami sprzedaży spółki APLISENS France a także w związku z osłabieniem koniunktury na rynku francuskim działalność operacyjna tej spółki została zawieszona. Obsługę klientów rynku francuskiego przejął APLISENS S.A.

W październiku 2010 roku został podwyższony kapitał zakładowy spółki zależnej OOO APLISENS z siedzibą w Moskwie o kwotę 39 988 tys. rubli (co stanowi równowartość 3 695 tys. zł). Celem zrealizowanego podwyższenia był m. in. zakup siedziby firmy w Moskwie przez OOO APLISENS (uprzednio spółka użytkowała ten obiekt) i uruchomienie w niej obok istniejących już biur, centrum dystrybucyjno – logistyczno – magazynowego obsługującego Federację Rosyjską i w efekcie – wzmocnienie pozycji APLISENS na rynku rosyjskim poprzez wykonywanie obsługi serwisowej klientów rosyjskich bezpośrednio przez spółkę rosyjską oraz wydatne skrócenie terminów dostaw produktów APLISENS do odbiorców końcowych i tym samym poprawa pozycji konkurencyjnej na perspektywicznym rynku rosyjskim, na którym Spółka odnotowuje w ostatnich latach najwyższe wzrosty sprzedaży.

W kwietniu 2011 roku został podwyższony kapitał zakładowy spółki zależnej APLISENS France z siedzibą w Eragny Sur Oise o kwotę 40 tys. EURO (co stanowi równowartość 158 tys. zł.). Udział APLISENS S.A. w podwyższonym kapitale wyniósł 358 tys. zł., co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym spółki.

W celu zwiększenia sprzedaży produktów marki APLISENS na rynku czeskim i słowackim, w maju 2011 roku została zarejestrowana spółka zależna APLISENS CZ s.r.o. z siedzibą w Jičínie (Republika Czeska).

W ramach działań konsolidacyjnych w Grupie w grudniu 2012 roku spółka Controlmatica została połączona z APLISENS S.A. i obecnie stanowi samobilansujący się oddział APLISENS S.A., produkujący regulatory dwustanowe, siłowniki oraz ustawniki pozycyjne.

W związku z ujemnymi wynikami finansowymi osiągniętymi przez Spółkę zależną APLISENS France, a także w związku z osłabieniem koniunktury jakie obserwuje się na rynku francuskim, Spółka dokonała jeszcze w 2012 roku kolejnego odpisu aktualizacyjnego wartość udziałów w APLISENS France. Tym samym w 2012 roku wartość udziałów w APLISENS France została odpisana w 100%.

Spośród spółek zależnych – ze względu na skalę działania i osiąganych przychodów konsolidacją w 2012 roku objęte zostały niżej wymienione spółki:

– OOO „APLISENS” , Moskwa, Rosja (konsolidacja pełna)

– SOOO „APLISENS”, Witebsk, Białoruś (konsolidacja pełna)

Pozostałe spółki zależne Grupy tj. APLISENS GmbH, TOV – „APLISENS Ukraina” i TOV „APLISENS -Ter”, APLISENS France oraz APLISENS CZ s.r.o. ze względu na skalę ich działalności, wielkość przychodów i osiągane wyniki finansowe – zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (ze względu na kryterium istotności) – nie podlegają konsolidacji.

Działalność TOV „APLISENS-Ukraina” z siedzibą w Kijowie jest zawieszona i została przejęta przez TOV „APLISENS-Ter” z siedzibą w Tarnopolu. Zamiarem Zarządu jest przeprowadzenie procedury zmierzającej do całkowitej likwidacji spółki w Kijowie.

Działalność spółki zależnej APLISENS France z siedzibą w w Eragny Sur Oise jest zawieszona. Obsługę klientów rynku francuskiego przejęła spółka APLISENS S.A.

Poza wskazanymi powyżej powiązaniami Spółka APLISENS S.A. nie jest powiązany organizacyjnie bądź kapitałowo z innymi podmiotami.

 

APLISENS  SA w Warszawie została wyróżniona w VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2013, VI edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2013, VI edycji ogólnopolskiego Konkursu Potęga Biznesu 2013 oraz  I edycji ogólnopolskiego Konkursu Światowa Firma 2013.