Zatrudnienie spośród wszystkich krajów UE najmocniej wzrosło w Polsce

Biorąc pod uwagę wskaźniki notowane w czwartym kwartale 2019 roku, czyli z okresu sprzed pandemii, zatrudnienie spośród wszystkich krajów UE najmocniej, bo o 2,4 pp. wzrosło w Polsce. Nasz kraj notuje systematyczną poprawę tego wskaźnika od 2013 roku -wskazał Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy firmy Personnel Service.

Zwrócił uwagę, że wyjątkiem był drugi kwartał 2020 roku, kiedy do Polski dotarła pandemia. „Polski rynek pracy odrodził się szybko, by w ostatnim czasie bić kolejne rekordy pod względem zatrudnienia czy liczby miejsc pracy” – dodał.

Z informacji podanej przez Personnel Service wynika, że na drugim miejscu, tuż za Polską znalazły się Niderlandy ze wzrostem o 2,3 pp., podium zamyka Słowacja (+2 pp.). Dla całej UE wskaźnik ten w analizowanym okresie od 2019 roku wzrósł 0,1 pp., co oznacza, że po pandemicznych wahaniach, wrócił do poziomu sprzed COVID-19. Wskaźnik zatrudnienia spadł natomiast najmocniej w Rumunii, o 4,6 pp., „pod kreską” znalazły się Niemcy i Czechy, gdzie wskaźniki wyniosły kolejno -0,2 i -0,3 pp.

„Według Eurostatu, w trzecim kwartale 2021 r. bez pracy pozostawało 13,8 mln osób, a unijna stopa bezrobocia wyrównana sezonowo wynosiła 6,7 proc. (0,4 pp. niż mniej niż w drugim kwartale 2021). Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Czechach (2,7 proc.). Polska z wynikiem 3,2 proc. znalazła się na drugim miejscu spośród wszystkich krajów UE, obok Niemiec i Niderlandów, które zanotowały ten sam wynik. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w Grecji (14,3 proc.) oraz Hiszpanii (14,5 proc.)” – podała spółka.

źródło: PAP