Efektywna Firma

Zakład Urządzeń Techniki Powietrza Sp. z o.o. w Mysłowicach Efektywną Firmą 2014

 Zakład Urządzeń Techniki Powietrza Sp. z o.o. w  Mysłowicach uzyskała tytuł Efektywna Firmą 2014, bo osiągnęła średnią stosunku zysku netto do przychodów netto w latach 2012-2013 wyższą niż 5 proc.

Wyniki finansowe Zakładu Urządzeń Techniki Powietrza Sp. z o.o. w  Mysłowicach
Rok 2012 2013
Zysk netto (w tys. zł)  308 209
Kapitał własny (w tys. zł)  3 885 4 094
Wartość księgowa (w tys. zł)  4193 4303
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w tys. zł)  4 100 2 941
Efektywność w proc. 8 7
Suma efektywności  w latach 2012-2013 w proc. 15
Średnia efektywność w latach 2012-2013 w proc. 7
Wskaźniki giełdowe
C/Z marzec  2013 15,38
C/Wk marzec  2013 1,25
C/Z marzec  2014 17,70
C/Wk marzec  2014 1,38
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z 4737
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk 5241
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł) 9978
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 4989
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 3699
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 5938
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 9637
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 4819
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.) -3

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2012-2013, podanych przez   Zakład Urządzeń Techniki Powietrza Sp. z o.o. w  Mysłowicach.

 Zakład Urządzeń Techniki Powietrza Sp. z o.o. w  Mysłowicach może już używać tytułu Efektywna Firma 2014 bezterminowo.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W marcu 2013 r. – C/Z:   15,38, a  C/WK: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW
W końcu marca 2014 r. – C/Z:  17,7, a  C/WK: 1,38*.
* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.

W   IX  edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu liczy dynamikę wartości  rynkowej firmy w okresie od marca 2013 do marca 2014. Firmy, których  wartość rynkowa wzrośnie o minimum 10 proc. INB uznaje za Gepardy Biznesu 2014.

W   VII  edycji ogólnopolskiego Konkursu Potęgi Biznesu Instytut Nowoczesnego Biznesu bierze pod uwagę wartość  rynkową w końcu marca 2014 r.  Tytuł Potęga Biznesu 2014 przyznaje  firmom lub bankom, który wartość rynkowa była wyższa niż 100 milionów  złotych.

Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Nowoczesnego Biznesu