Gepardy BiznesuWielcy Modernizatorzy

Wyróżnienia dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2014, gdyż jej wartość rynkowa w latach 2013-2014 wzrosła o 12 proc.,oraz tytuł Wielki Modernizator 2014, bo wartość amortyzacji w latach 2012-2013 wyniosła u niej więcej niż 5 mln zł.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie może już używać bezpłatnie i bezterminowo tytuły Gepard Biznesu 2014 i Wielki Modernizator 2014.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 roku przez Instytut Nowoczesnego Biznesu. Jego głównym kryterium jest wzrost wartości rynkowej firmy.

Metodologia liczenia wartości rynkowej w Konkursie Gepard Biznesu

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W marcu 2013 r. – C/Z:   15,38, a  C/WK: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW
W końcu marca 2014 r. – C/Z:  17,7, a  C/WK: 1,38*.
* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.

W   IX  edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu liczy dynamikę wartości  rynkowej firmy w okresie od marca 2013 do marca 2014. Firmy, których  wartość rynkowa wzrośnie o minimum 10 proc. INB uznaje za Gepardy Biznesu 2014.

 

Image

 Statuetka Konkursu Wielki Modernizator – Złote Monety , wzorowana na logo Instytutu Nowoczesnego Biznesu (Modern Business Institute).

W   III  edycji ogólnopolskiego Konkursu Wielki Modernizator 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu przyznaje tytuł Wielki Modernizator 2014 przedsiębiorstwom, w których amortyzacja w latach 2012-2013 była wyższa niż 5 mln zł.

Wyniki finansowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
Rok 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 45 391 48 827
Amortyzacja w tys. zł 3 194 3 356
Zysk netto w tys. zł 95 141
Kapitał własny w tys. zł 42 295 42 192
Wartość księgowa w tys. zł 42 295 42 192
Efektywność w proc. 0,2 0,3
Suma efektywności  w latach 2012-2013 w proc. 0,5
Średnia efektywność w latach 2012-2013 w proc. 0,2
Suma amortyzacji  w latach 2012-2013  w tys. zł 6549
Wskaźniki giełdowe
C/Z marzec  2013 15,38
C/Wk marzec  2013 1,25
C/Z marzec  2014 17,70
C/Wk marzec  2014 1,38
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z 1461
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk 52869
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł) 54330
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 27165
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 2499
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 58225
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 60724
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 30362
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.) 12

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2012-2013, podanych przez  Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.