Wyróżnieni

WST Wrocław Sp. z o.o. to Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2022

Witczyński Sophisticated Technologies Wrocław Sp. z o.o. we Wrocławiu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 i X edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 3023,2 proc., co przyniosło jej tytuł Gepardy Biznesu 2022.

Zajęła 715. miejsce w prestiżowym rankingu 5000 najdynamiczniejszych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2022.

5000 najdynamiczniejszych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2022

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019- 2020 osiągnął poziom 35,6 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2022.

Prowadzi działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

Firma tak się przedstawia na swojej stronie internetowej:

Jesteśmy kilkuosobowym zespołem profesjonalistów o wieloletnim doświadczeniu. Początki naszej aktywności zawodowej sięgają lat 90-tych ubiegłego stulecia. Doświadczenia zdobywaliśmy jako specjaliści lub kierownicy w różnych firmach z branży ICT oraz nowych technologii (TP S.A. – Orange, DIALOG, Netia, Identity, EnerSys, Schunk), jak również jako członkowie interdyscyplinarnych międzynarodowych grup badawczych na uczelniach w Polsce i za granicą (Szwecja, Belgia). Jako firma WST Wrocław zaczęliśmy funkcjonowanie w połowie roku 2012 zarejestrowani jako jednoosobowa działalność gospodarcza. W styczniu 2016 roku rozpoczęliśmy działania jako Witczyński Sophisticated Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przez wiele lat nasza aktywność koncentrowała się na reprezentowaniu interesów pewnej niemieckiej grupy firm technologicznych na terenie Polski i krajów ościennych przez promowanie i sprzedaż jej produktów.

 Zdjęcie ze strony https://wst.wroclaw.pl

W tym czasie służyliśmy naszym doświadczeniem i doradztwem technicznym szerokiej rzeszy firm z różnych branż przemysłowych jak np. przemysł ciężki (huty, kopalnie), przemysł kablowy, przetwórstwo tworzyw sztucznych, papiernie, cementownie, energetyka (elektrownie konwencjonalne i wiatrowe), producenci i serwisy maszyn elektrycznych, producenci i użytkownicy pojazdów szynowych i autobusów elektrycznych. Firmy te jako nasi klienci są z nami do dziś. Aktualnie oprócz wsparcia naszych klientów w obszarze podzespołów i części zamiennych wykorzystywanych w ich parkach maszynowych bądź w ich produktach proponujemy współpracę i usługi w dodatkowych dziedzinach. Nasi pracownicy posiadają także kompetencje biznesowe, techniczne oraz doświadczenie naukowe zdobyte w jednostkach badawczych oraz na uczelniach europejskich. To pozwala nam na angażowanie się w miarę dostępności naszych zasobów w projekty badawczo rozwojowe realizowane w konsorcjach z krajowymi i zagranicznymi partnerami.

Więcej informacji o firmie pod adresem http://www.wst.wroclaw.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski