Światowa Firma

Współpraca gospodarcza między Polską a Bułgarią

W pierwszych ośmiu miesiącach 2014 r. obroty między Polską a Bułgarią wyniosły prawie 780 mln euro. Oznacza to wzrost o ponad 9% w porównaniu z 2013 r.

Polski eksport do Bułgarii w tym okresie według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego osiągnął poziom blisko 489 mln euro. Świadczy to o prawie 3% wzroście. Sprzedajemy głównie produkty rolno-spożywcze, urządzenia mechaniczne i elektryczne, produkty przemysłu chemicznego, wyroby z metali nieszlachetnych, pojazdy, tworzywa sztuczne oraz meble.

Polski import z Bułgarii od stycznia do sierpnia 2014 r wyniósł ponad 290 mln euro co oznacza wzrost o ponad 23%. Z Bułgarii przywozimy przede wszystkim wyroby z metali, gotowe artykuły spożywcze, w tym wina, materiały i wyroby włókiennicze, produkty mineralne i chemiczne oraz produkty farmaceutyczne.

Według danych Narodowego Banku Polskiego skumulowana wartość polskich inwestycji w Bułgarii wyniosła na koniec 2012 r. ponad 42 mln euro. Polskie firmy zajmują się przede wszystkim produkcją materiałów budowlanych, mebli oraz artykułów tekstylnych. Natomiast bułgarskie inwestycje bezpośrednie w Polsce są skierowane przede wszystkim na dystrybucję win, wyrobów farmaceutycznych oraz części do wózków widłowych. Sprzedawane są  również maszyny do obróbki metalu.

Warto zwrócić uwagę, że na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych są notowane 3 bułgarskie spółki z sektora farmaceutycznego, finansowego i nieruchomości.

źródło: www.mg.gov.pl

Więcej informacji:

Notatka na temat współpracy gospodarczej między Polską a Bułgarią