Konkursy

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej w 2013 r.

Biuletyn Miesięczny GPW podał wskaźniki za marzec 2013 r., jakie Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm i banków na potrzeby konkursów Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu. Oba wskaźniki wzrosły w stosunku do ustalonych rok wcześniej.

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podała wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena /Wartości księgowej (C/WK), jakie Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm i banków na potrzeby konkursów Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu.

Oba wskaźniki wzrosły w stosunku do ustalonych rok wcześniej. Ale są nieco niższe niż w marcu 2011 r.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2009 r.: 10,51.
C/WK w marcu 2009 r.: 1,02.

C/Z w marcu 2010 r.: 20,79.
C/WK w marcu 2010 r.: 1,55.

C/Z w marcu 2011 r.: 15,86.
C/WK w marcu 2011 r.: 1,61.

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

C/Z w marcu 2013 r.: 15,38
C/WK w marcu 2013 r.: 1,25

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

W ósmej edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2013 Instytutu Nowoczesnego Biznes bada dynamikę w okresie marzec 2011-marzec 2013 na podstawie wyników finansowych w latach 2010-2012, a w wyjątkowych sytacjach bada dynamikę w okresie marzec 2012-marzec 2013 na podstawie wyników finansowych w latach 2011-2012

Tytuł Gepard Biznesu 2013 przysługuje za wzrost wartości rynkowej o minimum 10 proc.

W szóstej edycji Konkursu Potęgi Biznesu 2013 kryterium jest wartość rynkowa 31 marca 2013 r.

Tytuł Potęga Biznesu 2013 przysługuje firmom i bankom, których wartość rynkowa wyniosła więcej niż 100 mln zł.

Wskaźniki za marzec 2013 r. zostały opublikowane w Biuletynie Miesięcznym GPW na stronie 4 pod adresem:

http://static.gpw.pl/pub/newsletter_biuletyn/GPW_biuletyn_2013_03.pdf