Klub

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zostało członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu.  Firmę w klubie reprezentuje dyrektor Artur Borowicz.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jest dysponentem jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i realizuje Wojewódzki Plan Działania Systemu – Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie ratownictwa medycznego w trzech wyznaczonych rejonach operacyjnych.

W ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne WPR w Katowicach dysponuje 85 zespołami ratownictwa medycznego z czego 38 to zespoły specjalistyczne a 47 to zespoły podstawowe.

Bezpośrednio w strukturze WPR w Katowicach funkcjonują 74 zespoły ratownictwa medycznego (41 podstawowych i 33 specjalistyczne), a 11 zespołów (6 podstawowych i 5 specjalistycznych)  poza strukturą, jako podwykonawstwo.

Podwykonawcami są:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach imienia sierżanta Grzegorza Załogi (1 zespół podstawowy i 1 zespół specjalistyczny).

2. Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (3 zespoły podstawowe i 2 zespoły specjalistyczne).

3. Szpital Rejonowy imienia dr J. Rostka w Raciborzu ( 2 zespoły podstawowe i 2 zespoły specjalistyczne).

Zespoły te zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 z późn. zm.) powołane są do zapewnienia pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Świadczenia medyczne w ramach ratownictwa medycznego udzielane są bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia (art. 3 pkt. 8 Ustawy o PRM).

Medyczne czynności ratunkowe to świadczenia opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielane przez jednostkę systemu w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (art. 3 pkt. 4 Ustawy o PRM).
Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to m.in.: utrata przytomności, zaburzenia świadomości, drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami, rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie lub utonięcie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana będąca efektem urazu, urazy kończyny dolnej uniemożliwiające samodzielne poruszanie się) wymagające podjęcia natychmiastowych czynności ratunkowych i leczenia.

Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:

  • zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
  • zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny (art. 36, ust. 1 Ustawy o PRM).

Każdy zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach (art. 36, ust. 2 Ustawy o PRM).

Więcej o firmie http://wpr.pl/

 

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach  zostało wyróżnione przez Instytut Europejskiego Biznesu  w XI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016   i VII edycji Konkursu Wielki Modernizator Polski 2016 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.