Efektywna Firma

Wojas SA w Nowym Targu jest Efektywną Firmą 2015

Wojas SA w Nowym Targu jest Efektywną Firmą 2015.  Została  bowiem wyróżniona VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015.

Wojas SA w Nowym Targu wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 6 proc., a to oznacza, że  Wojas SA w Nowym Targu działa tak efektywnie, że została wyróżniona w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, w której wymagana jest średnia efektywność minimum 5 proc.
Wojas SA w Nowym Targu może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Wyniki finansowe Wojas SA w Nowym Targu
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 129 962 154 787 19,1
Zysk netto w tys. zł 9 644 7 234 -25,0
Kapitał własny w tys. zł 54 671 60 012 9,8
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 3,9
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 1,3
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 7,4
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 4,7
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 12,1
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 6,0

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez  Wojas SA w Nowym Targu.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.