Efektywna Firma

Wine 4 You Sp. z o.o. w Piasecznie jest Efektywną Firmą 2015

Wine 4 You Sp. z o.o. w Piasecznie jest Efektywną Firmą 2015.  Została  bowiem wyróżniona VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015.

Wine 4 You Sp. z o.o. w Piasecznie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 5 proc., a to oznacza, że Wine 4 You Sp. z o.o. w Piasecznie działa tak efektywnie, że została wyróżniona w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, w której wymagana jest średnia efektywność minimum 5 proc.
Wine 4 You Sp. z o.o. w Piasecznie może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

Wyniki finansowe Wine 4 You Sp. z o.o. w Piasecznie
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 11 744 11 246 -4
Zysk netto w tys. zł 539 596 11
Kapitał własny w tys. zł 2 327 2 393 3
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 9
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 3
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 5
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 5
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 10
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 5

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Wine 4 You Sp. z o.o. w Piasecznie.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.