Bez kategorii

Wielki Inwestor 2012 turystyki

Spośród 89 przedsiębiorstw turystyki, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Wielki Inwestor 2012 uzyskały 2 firmy, bo w latach 2008-2011 dokonały minimum 10 mln zł odpisów amortyzacyjnych.

Przedstawiamy ranking największych inwestorów w Polsce, sporządzony przez Instytutu Nowoczesnego Biznesu na podstawie danych dostarczonych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2008 -2011 miały każdego roku przynajmniej milion zł przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia. Znalazła 21 919 takie przedsiębiorstwa.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu policzył sumę odpisów amortyzacyjnych w latach 2008, 2009, 2010 i 2011. Przedsiębiorstwa, w których w latach 2008-2011 amortyzacja wyniosła minimum 10 mln zł (2,5 mln zł rocznie), uznaje za dużych inwestorów i nadaje im tytuł Wielki Inwestor 2012.

Wyjątkowość naszego rankingu polega na tym, że pokazuje on amortyzację w długim okresie czteroletnim.

 Spośród 89 przedsiębiorstw turystyki, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Wielki Inwestor 2012 uzyskały 2 firmy, bo w latach 2008-2011 dokonały minimum 10 mln zł odpisów amortyzacyjnych.

 

Image

Buława Biznesu, statuetka Konkursu Wielki Inwestor

Wielki Inwestor 2012 turystyki
Lp. Nazwa Siedziba Amortyzacja w latach 2008-2011 w mln zł
1 Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. Tychy 15
2 Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno – Wypoczynkowe Natura – Tour Sp. z o.o. / Natura Sp. z o.o. Gdańsk 11

 

Do analizy przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Obroty w każdym z lat 2008, 2009, 2010 i 2011 powyżej 1 mln PLN
2) Kapitał Własny w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
3) Zysk Netto w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
4) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu – na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.