Wielcy Modernizatorzy

Wielcy Modernizatorzy 2015 Produkcji Materiałów Budowlanych

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Wielki Modernizator  2015 uzyskały 21 firmy branży produkcja materiałów budowlanych, bo wartość amortyzacji w latach 2013-2014 była w nich wyższa niż 10 mln zł. Na podium znalazły się: Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy – Spółka Komandytowa, Libet S.A. i DRUTEX S.A.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi  konkurs Wielki Modernizator  od 2012 r. Przez cztery lata dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw  w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking firm według wartość amortyzacji w latach 2013-2014.

W połowie września 2016 r. dane do rankingu dostarczyła wywiadownia InfoCredit.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  wartość ich kapitału była dodatnia, a wywiadownie miały do nich adresy mejlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Zbadał też wartość amortyzacji w latach 2013-2014, na podstawie której przyznaje tytuł Wielki Modernizator 2015. Jeżeli firma dokonuje dużych odpisów amortyzacyjnych, znaczy że wiele inwestuje, unowocześniając w ten sposób Polskę i Europe.

Image

Statuetka IV edycji Konkursu Wielki Modernizator  2015.

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Wielki Modernizator  2015 uzyskały 21 firmy branży produkcja materiałów budowlanych, bo wartość amortyzacji w latach 2013-2014 była w nich wyższa niż 10 mln zł.

Firmy te mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator 2015 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Wielki Modernizator 2015 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm. Prosimy więc  nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Wielki Modernizator , gdyż jej zdjęcia chronione jest prawami autorskimi.

Wielcy Modernizatorzy 2015  Branży Produkcja Materiałów Budowlanych
Lp. Nazwa Firmy Siedziba Wartość amortyzacji w latach 2013-2014 w mln zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2015 w proc.
1 Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy – Spółka Komandytowa Środa Śląska 44,8 645 28,7
2 Libet S.A. Wrocław 43,7 204 13,6
3 DRUTEX S.A. Bytów 40,6 635 0,0
4 BAUMIT Sp. z o.o. Wrocław 29,5 95 -11,5
5 Knauf Bełchatów Sp. z o.o. Rogowiec 27,3 745 7,4
6 ALUPROF S.A. Bielsko-Biała 25,8 1181 41,4
7 Eko-Okna S. A. Kornice 21,1 383 47,8
8 Siniat Sp. z o.o. Warszawa 20,9 292 15,3
9 POZ BRUK Sp. z o.o. S.J. Sobota 19,3 280 61,1
10 Kost-Bet Sp. z o.o. S.K. Miedźno 17,6 43 -24,1
11 ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. S.K.A. Rawicz 17,5 57 57,8
12 Marmite S.A. Zakrzewo 17,3 569 19,5
13 SOLBET Sp. z o.o Solec Kujawski 15,5 172 -1,7
14 ALUPLAST Sp. z o.o. Poznań 13,8 353 8,6
15 KAMAL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Prefabrykacji Betonów Bydgoszcz 13,4 152 40,2
16 Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A. Wielogłowy 13,1 411 40,9
17 Leier Polska S.A. Wola Rzędzińska 13,0 126 4,0
18 Portos Renata, Tomasz Szukalscy sp.j. Kalisz 12,3 558 36,8
19 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o. Rogowiec 12,2 275 91,3
20 Knauf Jaworzno III Sp. z o.o. Jaworzno 10,1 83 -9,9
21 SIEGENIA – AUBI Sp. z o.o. Kluczbork 10,0 148 70,1

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz InfoCredit  spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2015 r.:  C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.