Wielcy Modernizatorzy

Wielcy Modernizatorzy 2015 Ochrony Zdrowia

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Wielki Modernizator 2015 uzyskało 39 firm ochrony zdrowia, bo wartość amortyzacji w latach 2013-2014 wyniosła w nich minimum  10 mln zł. Na podium znalazły się: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie i Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi  konkurs Wielki Modernizator  od 2012 r. Przez cztery lata dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw  w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking firm według wartość amortyzacji w latach 2013-2014.

W połowie września 2016 r. dane do rankingu dostarczyła wywiadownia InfoCredit.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  wartość ich kapitału była dodatnia, a wywiadownie miały do nich adresy mejlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Zbadał też wartość amortyzacji w latach 2013-2014, na podstawie której przyznaje tytuł Wielki Modernizator 2015, Jeżeli firma dokonuje dużych odpisów amortyzacyjnych, znaczy że wiele inwestuje, unowocześniając w ten sposób Polskę i Europe.

Image

Statuetka IV edycji Konkursu Wielki Modernizator  2015.

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Wielki Modernizator 2015 uzyskało 39 firm ochrony zdrowia, bo wartość amortyzacji w latach 2013-2014 wyniosła w nich minimum  10 mln zł.

Firmy te mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator 2015 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Wielki Modernizator 2015 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm. Prosimy więc  nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Wielki Modernizator , gdyż jej zdjęcia chronione jest prawami autorskimi.

Wielcy Modernizatorzy 2015 Ochrony Zdrowia
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość amortyzacji w latach 2013-2014 w mln zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2015 w proc.
1 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk 65,4 201 -9,8
2 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie Warszawa 49,1 234 90,0
3 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wrocław 38,0 157 -25,3
4 MEDICOVER Sp. z o.o. Warszawa 37,4 142 781,3
5 Instytut Fizjolgii i Patologii Słuchu Warszawa 35,8 225 7,3
6 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie Konin 32,9 116 -3,7
7 Białostockie Centrum Onkologii IM M. Skłodowskiej Curie w Białymstoku Białystok 27,9 70 63,1
8 Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej IM . Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Zielona Góra 26,2 86 49,7
9 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Wrocław 25,9 94 -12,1
10 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku Białystok 23,0 96 -33,8
11 Szpital Wojewódzki Im.Św.Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie Tarnów 21,3 47 -2,5
12 Diaverum Polska Sp. z o.o. Warszawa 21,3 38 -6,7
13 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 21,2 377 459,1
14 Falck Medycyna Sp. z o.o. Warszawa 18,7 70 40,9
15 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblagu Elbląg 18,5 51 -43,0
16 Szpital Im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach Katowice 17,7 145 25,6
17 Szpital Uniwersytecki Nr 2 Im. Dr Jana Biziela W Bydgoszczy Bydgoszcz 17,4 12 -60,8
18 Podhalański Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawła II w Nowym Targu Nowy Targ 17,2 72 31,1
19 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Biała Podlaska 16,7 33 -49,2
20 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Szczecin 16,2 114 108,4
21 Diagnostyka Sp. z o.o. Kraków 16,2 385 84,6
22 Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. Polanica-Zdrój 15,9 124 1,1
23 Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. Lubin 14,5 65 -2,9
24 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Świdnica 14,4 89 -14,9
25 Szpital Wojewódzki Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Łomża 14,4 41 181,1
26 Szpital Bielański Im.Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa 13,2 25 -0,1
27 Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii Im. Dr Edwarda Hankego Chorzów 12,5 45 280,1
28 Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu Poznań 12,5 58 67,0
29 Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital kliniczny Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Katowice 12,2 153 2,7
30 B.Braun Avitum Poland Sp. z o.o. Nowy Tomyśl 12,1 86 69,9
31 Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Katowice 11,3 53 23,8
32 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie Olsztyn 11,2 16 -14,6
33 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Wrocław 11,1 188 97,8
34 Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Zgorzelec 10,9 9 -31,1
35 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. Poznań 10,7 108 46,5
36 Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Im. Eugenii i Janusza Zeylandów Poznań 10,5 59 -3,6
37 Szpital Specjalistyczny im.F. Ceynowy Sp. z o.o. Wejherowo 10,1 52 -47,5
38 Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o. Opole 10,1 72 15,9
39 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Łódź 10,0 82 -13,4

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz InfoCredit  spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2015 r.:  C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.