Wielcy Modernizatorzy

Wielcy Modernizatorzy 2015  Branży Budowlanej

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Wielki Modernizator  2015 uzyskały 22 firmy branży budowlanej, bo wartość amortyzacji w latach 2013-2014 była w nich wyższa niż 10 mln zł. Na podium znalazły się: STRABAG Sp. z o.o.,  KNS Krakau Neue Stadtmitte G.M.B.H. & Co. Kg sp.k. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi  konkurs Wielki Modernizator  od 2012 r. Przez cztery lata dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw  w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking firm według wartość amortyzacji w latach 2013-2014.

W połowie września 2016 r. dane do rankingu dostarczyła wywiadownia InfoCredit.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  wartość ich kapitału była dodatnia, a wywiadownie miały do nich adresy mejlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Zbadał też wartość amortyzacji w latach 2013-2014, na podstawie której przyznaje tytuł Wielki Modernizator 2015. Jeżeli firma dokonuje dużych odpisów amortyzacyjnych, znaczy że wiele inwestuje, unowocześniając w ten sposób Polskę i Europe.

Image

Statuetka IV edycji Konkursu Wielki Modernizator  2015.

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Wielki Modernizator  2015 uzyskały 22 firmy branży budowlanej, bo wartość amortyzacji w latach 2013-2014 była w nich wyższa niż 10 mln zł.

Firmy te mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator 2015 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Wielki Modernizator 2015 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm. Prosimy więc  nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Wielki Modernizator , gdyż jej zdjęcia chronione jest prawami autorskimi.

Wielcy Modernizatorzy 2015  Branży Budowlanej
Lp. Nazwa Firmy Siedziba Wartość amortyzacji w latach 2013-2014 w mln zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2015 w proc.
1 STRABAG Sp. z o.o. Pruszków 116,8 1960,1 222,9
2 KNS Krakau Neue Stadtmitte G.M.B.H. & Co. Kg sp.k. Warszawa 35,4 224,1 4,4
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki 25,9 139,1 45,5
4 RUUKKI POLSKA Sp. z o.o. Żyrardów 22,5 196,2 44,1
5 Eko Energy Sp. z o.o. Kwakowo 21,6 55,2 50,0
6 Sarens Polska Sp. z o.o. Sochaczew 20,8 14,9 105,3
7 Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY – ŁÓDŹ S.A. Łódź 16,6 295,7 3,3
8 Quendis Selp Med Sp. z o.o. sp.k. Poznań 16,1 118,7 68,2
9 POLBUD – POMORZE Sp. z o.o. Pakość 14,6 131,3 35,7
10 Multiserwis Sp. z o.o. Krapkowice 14,5 422,4 25,5
11 DROG – BUD Sp. z o.o. Lubojenka 14,2 232,2 10,5
12 Wojskowe T B S Kwatera Sp. z o.o. Warszawa 13,9 600,3 22,5
13 Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Szczecin 13,5 180,4 35,5
14 S.E.E.V. Sp. z o.o. Mszczonów 13,3 75,8 13,2
15 G- Drilling S.A. Warszawa 13,1 235,1 177,1
16 Energopol Szczecin S.A. Szczecin 12,8 115,5 68,2
17 Windprojekt Sp. z o.o. S.K. Warszawa 11,8 123 -45,4
18 SAG Elbud Gdańsk S.A. Gdańsk 11,5 39,3 115,9
19 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik Krynica-Zdrój 11,2 107,3 339,4
20 Budownictwo Drogowe Budar Sp. z o.o. Królewiec Poprzeczny 11,1 44,3 41,7
21 PPI Chrobok S.A. Nowe Bojszowy 10,6 28,2 16,8
22 Budpol Sp. z o.o. Częstochowa 10,1 160,1 309,8

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz InfoCredit  spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2015 r.:  C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.