Światowa Firma

Wicepremier Piechociński o wsparciu dla eksporterów

Dyskusja o polskich firm globalnych to temat posiedzenia Krajowej Rady Przedsiębiorczości, które odbyło się 11 lutego 2015 r. w MG. W spotkaniu wziął udział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński oraz wiceminister Jerzy Pietrewicz.

Szef resortu gospodarki zwrócił uwagę na potrzebę wsparcia krajowych eksporterów w tworzeniu międzynarodowej sieci handlowej. – Dzięki temu polskie przedsiębiorstwa będą mogły stać się globalnymi organizacjami, konkurującymi z największymi markami świata – powiedział. – Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki, w szczególności poprzez eksport, jest jednym z kluczowych warunków dla jej wzrostu i dobrej koniunktury – dodał.

Wicepremier Piechociński podkreślił, że MG jako priorytet stawia sobie pomoc przedsiębiorstwom wchodzenia na rynki zagraniczne. – Zdajemy sobie sprawę, że jest to proces obarczony dużym ryzykiem, zwłaszcza jeśli chodzi o rynki pozaeuropejskie – powiedział.

W trakcie spotkania uczestnicy rozmawiali także m.in. o funkcjonującym systemie wspierania eksportu w Polsce.

źródło: www.mg.gov.pl