Efektywna FirmaGepardy BiznesuMocna Firma

WIBO jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2017

WIBO Sp. z o.o.  sp.k. w Kartuzach jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2017.  Została  bowiem wyróżniona w XII edycji Konkursu Gepardy Biznes 2017 i  X edycji Konkursu Efektywna Firma 2017, a to oznacza, że jest też laureatem V edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2017.

WIBO Sp. z o.o.  sp.k. w Kartuzach wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 61,3 proc.  To oznacza, że   WIBO Sp. z o.o.  sp.k. w Kartuzach rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w XII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2017 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2015-2016.  Jego średnia w tych latach wyniosła 33,3 proc., a to oznacza, że  WIBO Sp. z o.o.  sp.k. w Kartuzach działa tak efektywnie, że została wyróżniony w X edycji  Konkursu Efektywna Firma 2017 i może używać tytułu Efektywna Firma 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Europejskiego Biznesu, firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.
WIBO Sp. z o.o.  sp.k. w Kartuzach została więc też laureatem V edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2017 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Wyniki finansowe WIBO Sp. z o.o.  sp.k. w Kartuzach
Rok 2015 2016 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 39134 46282 18,3
Przychody netto ze sprzedaży eksportowej w tys. zł 16945 26101 54,0
Liczba krajów, do których firma eksportowała swoje produkty lub usługi 14 27 92,9
Amortyzacja w tys. zł 995 1015 2,0
Zysk netto w tys. zł 9218 19896 115,8
Kapitał własny w tys. zł 24785 37143 49,9
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016 184,0
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016 61,3
Stosunek zysku netto do przychodów w 2015 r. w proc. 23,6
Stosunek zysku netto do przychodów w 2016 r. w proc. 43,0
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016 w proc. 66,5
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016  w proc. 33,3
źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2015-2016, podanych przez  WIBO Sp. z o.o.  sp.k. w Kartuzach

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa XII edycja konkursu Gepardy Biznesu 2017.

Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa X edycja konkursu Efektywna Firma 2017.

Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa V edycja Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2017.