AktualnościEfektywna FirmaGepardy BiznesuInstytutMocna FirmaPolskie BrylantyŚwiatowa Firma

Wende Recyclingtech s.c. Ewa i Piotr Pantoł to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania i Światowa Firma Worldwide Company 2022

Wende Recyclingtech s.c. Ewa i Piotr Pantoł została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022, X edycji Konkursu Mocna Firma 2022 i X edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2022 na podstawie danych finansowych.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2020-2021 wyniosła w jej przypadku 111 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2022.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2020 i 2021 r. osiągnął poziom 16,9 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2022.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w styczniu 2022 r. została w sposób bardzo uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na ponad 97,6 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Eksportowało w 2021 r. do 5 krajów, dzięki czemu uzyskało tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2022.

Spółka Wende Recyclingtech została powołana do życia w 1998 roku. Zajmuje się sprzedażą i serwisem maszyn oraz dostawą części zamiennych do urządzeń branży recyklingowej.

Jest przedstawicielem firm Lindner Recyclingtech/Lindner reSource (austriacki producent rozdrabniarek), PAAL (niemiecki producent belownic kanałowych), Nihot (holenderski producent separatorów powietrznych), BRT (niemiecki producent m.in. rozrywarek do worków z odpadami), ZEN Robotics (automatyczne roboty sortujące z Finlandii), Ettlinger (niemiecki producent filtrów stosowanych podczas przetapiania tworzyw sztucznych) oraz EREMA Austria.

Belownica kanałowa firmy PAAL. Zdjęcie ze strony http://wende.pl

Maszyny i urządzenia powyższych producentów należą do ścisłej, światowej czołówki pod względem jakości, niezawodności, innowacyjności i niskich kosztów eksploatacji. Urządzenia te stosują firmy profesjonalnie zajmujące się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów oraz surowców wtórnych.

Wende Recyclingtech dostarcza kompletne instalacje do przetwarzania paliw alternatywnych, jak i pojedyncze urządzenia. Prowadzi serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz remonty generalne w swojej bazie serwisowej w Brzegu. Jest dystrybutorem części zamiennych i ściernych. Służy również pomocą w szkoleniach i rozruchach.

Więcej o firmie pod adresem:  http://wende.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z,

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w styczniu  2022 r.

C/Z: 12,4

C/WK: 1,20

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202201_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych ze stycznia 2022 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w styczniu 2022 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2021 r. i wskaźnika C/Z w styczniu 2022 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2021 r. i wskaźnika C/Wk w styczniu 2022 r.  Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w styczniu 2022 r.