Efektywna FirmaGepardy BiznesuInstytutKonferencjeMocna Firma

WAMPOL Sp. z o.o. sp.k. w Mysłowicach to Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2018

WAMPOL Sp. z o.o. sp.k. w Mysłowicach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018, w XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 oraz VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego. Marek Wróbel, prezes WAMPOL odebrał dyplomy i statuetki konkursów, w których została wyróżniona, na VII Kongresie Nowoczesnej Gospodarki 10 maja 2019 r. w Warszawie.

WAMPOL Sp. z o.o. sp.k. w Mysłowicach rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 80,6 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął poziom 14,5 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2018,  Efektywna Firma 2018 i Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

Marek Wróbel, prezes firmy WAMPOL (pierwszy z lewej), odebrał dyplomy i statuetki konkursów, w których została wyróżniona, na VII Kongresie Nowoczesnej Gospodarki 10 maja 2019 r. w Warszawie z rąk prezesa Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej dr. inż. Jana Rakowskiego (drugi od prawej),  wiceprezesa Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej i dyrektora Instytutu Europejskiego Biznesu mgr. Jerzego Krajewskiego (pierwszy od prawej)  i dyrektora Klubu Nowoczesnego Biznesu mgr. inż. Romana Żabińskiego (drugi od lewej).

WAMPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach istnieje na rynku od 1986 roku i od początku swojej działalności dynamicznie rozwija się oraz zwiększa swoje możliwości produkcyjne. Obecnie oferuje szeroki wachlarz produktów ze specjalizacją w zakresie produkcyjno-remontowych maszyn i urządzeń górniczych oraz usługowym przy robotach dołowych w kopalniach. W tym zakresie ściśle współpracuje z kopalniami węgla kamiennego należącymi do KHW S.A, KW S.A. (obecnie kopalnie wchodzą w skład PGG Sp. z o. o. ), JSW S.A. czy PKW S.A.(obecnie TAURON Wydobycie S.A.), które to spółki są zaliczane do największych europejskich producentów węgli energetycznych i koksujących oraz z zakładami górniczymi wydobywającymi inne kopaliny. Jesty sprawdzonym i wiarygodnym podwykonawcą dla przedsiębiorstw tej klasy..

Więcej o firmie pod adresem: http://www.wampol.slask.pl/

Adres do firmy: sekretariat@wampol.slask.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 3 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

 

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przenalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.