Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków WIG wybrało nowe władze

26 października br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Spotkanie miało na celu przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2016.

Tematem przewodnim zebrania było udzielenie absolutorium ustępującym władzom oraz wybór nowej Rady Nadzorczej, nowych członków zarządu, a także nowego prezesa Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Nowym prezesem Warszawskiej Izby Gospodarczej został Marek Traczyk, a w skład zarządu weszli: Karol Dobrowolski, Ada Kostrz-Kostecka, Katarzyna Kaczmarska i Bogusław Zalewski.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej na kolejną kadencję został Marcin Zamoyski, a skład rady weszli: Krzysztof Rajczewski,Jerzy Bednarek, Marek Kość, Daniel Sobiesiak, Gerard Piątkowski, Jacek Buchacz, Krzysztof Moczulski, Jakub Chmielarz, Adam Radom, Michał Czartoryski, Marian Serwach, Ewa Piacentile, Rafał Szmytke, Aleksander Szalecki, Stanisława Duchniewicz, Paweł, Lucjan Łukasik, Andrzej Sznek, Robert Mikulski, Tomasz Jurkanis i Wojciech Długosz.

Ustępujący prezes, Ryszard Marcińczak, który został jednogłośnie wybrany honorowym członkiem Warszawskiej Izby Gospodarczej, podziękował wszystkim za dotychczasową owocną współpracę i zapewnił o dalszym swym wsparciu. Pogratulował nowo wybranym władzom, życząc powodzenia i sukcesów w kolejnej kadencji.

Prezes Marek Traczyk zapewnił, że Warszawska Izba Gospodarcza będzie skutecznie wspierać rozwój przedsiębiorczości poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego, działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w naszym regionie i kraju, a opracowana specjalnie na potrzeby członków oferta współpracy, da niezbędne narzędzia do osiągania sukcesów na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych.