Gepardy Biznesu

W. Z. Eurocopert Sp. z o.o. w Szczecinku jest Gepardem Biznesu 2015

W. Z. Eurocopert Sp. z o.o. w Szczecinku zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 wyniosła w jej przypadku 14,6 proc.

W. Z. Eurocopert Sp. z o.o. w Szczecinku wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 14,6 proc.  To oznacza, że W. Z. Eurocopert Sp. z o.o. w Szczecinku rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe W. Z. Eurocopert Sp. z o.o. w Szczecinku
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 56886 62549 10,0
Zysk netto w tys. zł 2005 2600 29,7
Kapitał własny w tys. zł 14618 15213 4,1
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 43,7
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 14,6
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 3,5
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 4,2
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 7,7
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 3,8

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez W. Z. Eurocopert Sp. z o.o. w Szczecinku.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.