Światowa Firma

W I kwartale 2015 r. eksport towarów z Polski był wyższy o 5,2 proc.

Według wstępnych danych GUS w I kwartale 2015 r. eksport towarów z Polski osiągnął poziom blisko 42,5 mld euro i był wyższy niż przed rokiem o 5,2 proc. W tym czasie wartość importu do Polski wyniosła 40,4 mld euro i okazała się o 1 proc. niższa niż przed rokiem. Przełożyło się to na wyraźną poprawę salda obrotów towarowych – notowany przed rokiem deficyt na poziomie ok. 440 mln euro został przekształcony w nadwyżkę w wysokości prawie 2,1 mld euro.

Analogicznie jak w roku 2014 r., po I kwartale 2015 r. zdecydowanie lepsze wyniki osiągnięto w wymianie z rynkami rozwiniętymi gospodarczo, gdzie eksport wzrósł o 6,7 proc. – do 36,5 mld euro, a import o 0,6 proc. – do 26,9 mld euro. Dzięki temu nadwyżka obrotów z tą grupą krajów zwiększyła się o 2,1 mld euro – do 9,5 mld euro.

Szybciej niż do całej grupy rynków rozwiniętych gospodarczo wzrósł eksport do Unii Europejskiej – o 7,4 proc. (do blisko 33,8 mld euro), w tym nieznacznie szybciej do krajów strefy euro (o 7,6 proc.) niż do pozostałych unijnych (o 7 proc.). Wśród ważniejszych krajów unijnych najszybciej zwiększył się wywóz do Hiszpanii (o 20 proc.), Niderlandów (o 13,5 proc.), Czech (o 11 proc.), Włoch (o 8,9 proc.), Niemiec (o 8,8 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (o 8,7 proc.).

Spadek natomiast odnotowano w wywozie na pozaunijne rynki rozwinięte (o 1,8 proc. do ok. 2,7 mld euro), co wynikało ze znaczącego zmniejszenia sprzedaży do krajów EFTA (o ok. 19 proc., do 0,9 mld euro), w tym do Norwegii aż o 35 proc. Nie zdołał tego skompensować relatywnie wysoki wzrost eksportu do pozostałych krajów rozwiniętych (o 9,6 proc., do 1,8 mld euro), w tym do USA o 17,9 proc. oraz do Kanady o 9,1 proc.

W I kwartale 2015 r. wyraźnie zmniejszył się także eksport na rynki WNP, tj. aż o ok. 28 proc., do 2,2 mld euro, w tym do Rosji o ok. 32 proc., na Ukrainę o ok. 16 proc. oraz na Białoruś o ok. 40 proc. Wśród rynków WNP zmniejszenie sprzedaży odnotowano w przypadku wszystkich rynków, poza Turkmenistanem, gdzie wzrósł on o 3,3 proc.

Z drugiej strony wyraźnie w I kwartale 2015 r. przyspieszył eksport na pozostałe rynki rozwijające się (poza WNP) – o 21,6 proc. (do ok. 3,8 mld euro), w tym do Egiptu o 66,5 proc., Meksyku o 62,4 proc., Arabii Saudyjskiej o 61 proc., Zjednoczonych Emiratów Arabskich o 30 proc., Turcji o 15,2 proc. oraz Serbii o 10,3 proc.

W przekroju towarowym relatywnie szybko wzrósł eksport dominujących w polskiej wymianie z zagranicą wyrobów elektromaszynowych (o 8,2 proc., do 17,3 mld euro),  wyrobów przemysłu lekkiego (o 8,8 proc., do 1,7 mld euro) oraz wyrobów drzewno-papierniczych (o 8 proc., do blisko 2,1 mld euro). Spadek wywozu odnotowano natomiast w przypadku jednej grupy produktów, tj. produktów mineralnych (o 25 proc., do 1,4 mld euro).

źródło: http://www.mg.gov.pl