Aktualności

V edycja Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta

Podczas uroczystej gali, w obecności ponad 400 znakomitych gości, po raz piaty zostały wręczone Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta. Zwycięzcami tegorocznych Nagród zostali: w kategorii „Sukces” Dariusz Miłek – twórca potęgi działającej na rynku obuwia Grupy CCC, w kategorii „Wizja i Innowacje” Tomasz Kułakowski – prezes spółki CodiLime odnoszącej wspaniałe sukcesy dzięki talentowi polskich matematyków i informatyków.

W kategorii „Działalność Społeczna” dr Anita Kucharska-Dziedzic – pomysłodawczyni i prezes Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA, udzielającego pomocy dla kobiet będących ofiarami przemocy domowej. W tym roku 20 osobowa Kapituła Nagrody przyznała także nagrodę specjalną. Pośmiertnie uhonorowany nią został Andrzej Czernecki oraz jego fundacja wspierająca edukację dzieci i młodzieży z ubogich rodzin wiejskich, na rzecz której przeznaczył połowę̨ swojego, szacowanego na kilkaset milionów złotych, majątku. Oficjalnym Partnerem tegorocznej Gali był Bank Pekao S.A.

„Gdy 5 lat temu spotkaliśmy się w tej sali by po raz pierwszy wręczyć Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta, miałem nadzieję, że tworzymy coś wartościowego. Coś, co na stałe wpisze się w kalendarz ważnych i cennych wydarzeń na polskiej scenie biznesowej i społecznej. Dziś, gdy słyszę, że Nagrodę nazywa się biznesowymi oskarami, gdy przeglądam nominacje spływające z całej Polski, gdy po raz piąty widzę przed sobą salę wypełnioną przedstawicielami biznesu, polityki, kultury, organizacji społecznych, którym wartości przedsiębiorczości są bliskie, to wiem, że było warto. Ten sukces to zasługa prawdziwych gwiazd tego wieczoru, nie tylko nominowanych i laureatów, ale wszystkich polskich przedsiębiorców i działaczy społecznych, dziesiątek tysięcy zdolnych, pracowitych i kreatywnych ludzi. Ta Nagroda jest dla nich i dzięki nim” – powiedział podczas gali wręczenia nagród Dariusz Mioduski, Przewodniczący Kapituły Nagrody i Wiceprezes Polskiej Rady Biznesu.

Oto sylwetki tegorocznych Laureatów:

W kategorii „Sukces” Dariusz Miłek – Prezes i twórca potęgi działającej na rynku obuwia Grupy CCC, która jest największą detaliczną spółką obuwniczą w Europie Środkowej i największym producentem butów w Europie. CCC w ciągu roku sprzedaje ponad 32 mln par obuwia w 16 krajach. Zatrudnia 7 tys. osób w Polsce i 11 tys. w całej grupie kapitałowej. Jest właścicielem największego i najbardziej nowoczesnego tego typu centrum logistycznego w Europie Środkowej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Polkowicach. Z powodzeniem inwestuje w ludzi i ich marzenia m.in. poprzez sponsoring sportu. CCC aktywnie promuje zawodowe grupy sportowe: drużynę ekstraklasy koszykówki kobiet CCC Polkowice oraz zawodową grupę kolarską.

W kategorii „Wizja i Innowacje” Tomasz Kułakowski – Współzałożyciel i Prezes firmy CodiLime. Jak nikt dotąd potrafił obrócić akademickie sukcesy naszych matematyków i informatyków w biznesowe sukcesy u najbardziej wymagających, globalnych klientów. Firma CodiLime powstała w 2011 roku. Obecnie zatrudnia w Polsce i Kalifornii ponad 150 najlepszych polskich matematyków i informatyków. CodiLime rozwija i wdraża u klientów własne produkty bazujące na sztucznej inteligencji. Firma zajmuje się m.in. głębokim uczeniem maszynowym, zarządzaniem rozległymi sieciami komputerowymi oraz bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych. W wolnym czasie, na zlecenie rządu USA, ratuje chore walenie. Swoje usługi świadczy przede wszystkim w USA, Japonii i Izraelu m.in. takim dla takich firm jak: NTT, Hitachi, Intel, Nielsen, NVIDIA, Juniper Networks, AT&T, Mirantis, Gigaspaces, Stratoscale. Zlecenia zagraniczne przynoszą niemal 100% przychodów CodiLime.

W kategorii „Działalność Społeczna” Dr Anita Kucharska-Dziedzic – Pomysłodawczyni i Prezes Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA, które zajmuje się edukacją, prewencją, interwencjami i pomocą skierowaną przede wszystkim do kobiet, będącymi ofiarami przemocy domowej. To ważny, często pomijany i ukrywany w społeczeństwie problem, który w Polsce wciąż nie doczekał się wystarczających uregulowań prawnych i skutecznej pomocy dla ofiar. Z opublikowanego niedawno raportu unijnej Agencji Praw Podstawowych „Przemoc wobec kobiet w UE” płyną bardzo niepokojące wnioski: dwie na trzy ofiary przemocy w Polsce nawet nie próbują zgłaszać przestępstwa czy prosić o systemową pomoc. Kierowane przez Anitę Kucharską Stowarzyszenie BABA działa w ramach 13 placówek na terenie województwa lubuskiego oraz zróżnicowanych programów pomocowych, które w latach 2014-2015 pomogły 3,5 tys. ofiarom przestępstw, pozwoliły przeszkolić w niesieniu pomocy 16 tys. młodych ludzi, a także wydać ponad 300 tys. sztuk publikacji edukacyjnych.

Nagroda Specjalna Andrzej Czernecki był wizjonerem i wybitnym przedsiębiorcą na skalę światową. Stworzył Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC, która wspiera edukację dzieci i młodzieży z ubogich rodzin wiejskich na rzecz której przeznaczył połowę swojego majątku szacowanego na kilkaset milionów złotych. Głównym celem fundacji jest wyrównywanie szans poprzez wspieranie uzdolnionej młodzieży z małych miast i wsi. Co roku EFC finansuje 80 nowych trzyletnich stypendiów absolwentom gimnazjów, umożliwiając im naukę w najlepszych liceach w Polsce. Uczniowie z terenów wiejskich, którzy zdali egzaminy do elitarnych liceów w dużych polskich miastach, mogą liczyć na stypendium i opiekę przez cały okres trwania nauki. Kryteria rekrutacji to: średnia ocen minimum 4.5, pochodzenie z miejscowości do 30 tys. mieszkańców, dochód w rodzinie poniżej 900 zł netto na osobę. Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego to 400 Stypendystów Programu Marzenie o Nauce w ostatnich 5 latach, 16 milionów złotych przeznaczonych na cele statutowe, ponad 100 warsztatów dla stypendystów, 45 tys. godzin lekcyjnych języka angielskiego i 87 tys. km przejechanych przez Koordynatorów regionalnych. To jedna z największych fundacji w Polsce posiadająca fundusz wieczysty. Zobowiązanie do oddania na cele charytatywne za życia lub po śmierci co najmniej połowy swojego majątku, tzw. Giving Pledge na całym świecie podpisało 141 miliarderów. W Polsce gest Andrzeja Czerneckiego jest zjawiskiem nowym, ale może być inspiracją do podejmowania podobnych działań dla polskich przedsiębiorców.

Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta to najbardziej prestiżowe nagrody przyznawane przedsiębiorcom – zarówno biznesmenom, innowatorom, ale także działaczom społecznym. Wartości, które przyświecają Nagrodzie, ujęte są w trzech słowach: ”Wierzyć. Działać. Dawać”. Wartości te odpowiadają trzem kategoriom, w których przyznawana jest Nagroda: kategoria „Sukces” – dla osób, które wykazały się wyjątkowymi osiągnięciami biznesowymi, kategoria „Wizja i Innowacje” – dla osób, które prowadzą innowacyjne bądź wizjonerskie działania szczególnie warte wsparcia i promocji oraz kategoria „Działalność Społeczna” – dla osób, które swoją pracą i chęcią niesienia pomocy innym, budują systemowe rozwiązania pomagające tysiącom ludzi.

Mecenasami piątej edycji Nagród są firmy Członków PRB: Adamed, Grupa ITI oraz Kulczyk Holding.

Do grona dotychczasowych laureatów Nagrody należą m.in. Jarosław Józefowicz, wieloletni Prezes Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA., Piotr Voelkel, twórca firm z grupy Vox, Jarosław Kuba, związany ze Stowarzyszeniem „Bałt”, Tomasz Zaboklicki, współwłaściciel i prezes zarządu Pesa Bydgoszcz, dr inż. Włodzimierz Strupiński z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, ojciec polskiego grafenu, czy Jolanta Czernicka-Siwecka, Założycielka Fundacji Iskierka działającej od 20 lat na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. W poprzednich latach Nagrodę otrzymali również Rafał Brzoska – Integer.pl S.A, Wojciech Sobieraj – Alior Bank, Mariusz Andrukiewicz – Stowarzyszenie „Być Razem”, Paweł Buszman – American Heart of Poland, Wojciech Inglot – Inglot Cosmetics, Adam Kiciński – CD Projekt Red, ks. Jacek Stryczek – „Szlachetna Paczka”.

Kandydatów do Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta, zgłasza kilkaset opiniotwórczych Instytucji Nominujących z całego kraju. Nominacje kandydatów za pośrednictwem strony internetowej www.nagrodaprb.pl mogą zgłaszać także osoby prywatne.